Mielas kraupios šeimos veidas
Bas­ha­ras al-As­sa­das nu­gramz­di­no Si­ri­ją į klai­kų chao­są, jo įsa­ky­mu ne­kal­tiems žmo­nėms vyk­do­mi ne­įsi­vaiz­duo­ja­mi nu­si­kal­ti­mai. Ta­čiau sa­vo šei­mos dė­ka Si­ri­jos pre­zi­den­tas ku­ria iš­ori­nę har­mo­ni­jos iliu­zi­ją. Į vie­šuo­sius ry­šius įtrauk­ti ir jo vai­kai.

Kaip rašo „Der Spiegel“, neseniai pirmą kartą publikai viešai pasirodė jo penkiolikmetė dukra Zein. Kartu su jos motinos Asmos įsteigtos labdaros organizacijos „Syria Trust for Development“ savanoriais Zein apsilankė Damasko prekybos rūmuose.

Paprastai tokiuose renginiuose dalyvauja Asma Assad. Jai pavesta suteikti žmogišką pavidalą žiauriam ir nežmoniškam Sirijos režimui. Tačiau dabar, matyt, atėjo kitos Assadų kartos eilė.

Ilgai niekas beveik nebuvo matęs Asmos ir B. al-Assado vaikų: 17 metų Hafezo, 15 metų Zein ir 14 metų Karimo. Jų nuotraukos buvo skelbiamos tik retsykiais ir pasakojo apie šeimos žiemos atostogas Sirijos provincijoje arba trumpas vasaros išvykas. Karui įsiplieskus, Assadai ėmė inscenizuoti šeimos idiliją.

Dabar trys paaugliai dažniau pasirodo visuomenei. Vyriausiasis Assadų sūnus Hafezas nuo 2017 metų figūruoja laikraščių antraštėse kaip Sirijos oficialios jaunimo delegacijos matematikos olimpiadoje narys. Tačiau į šią delegaciją jis buvo išrinktas tikrai ne vien dėl savo matematinių gabumų. Per abi olimpiadas Hafezas buvo vienas geriausių Sirijos komandos narių.

Kaip pranešė Sirijos valstybinė naujienų agentūra, jaunesnysis B. al-Assado sūnus Karimas buvo vienas iš keturių Sirijos komandos, lapkritį laimėjusios trečią vietą robotų technikos konkurse Tailande, narių.

Siunčiama žinia aiški: jaunieji Assadai – išskirtinės asmenybės, galinčios vesti į ateitį savo šalį. Manoma, jog kada nors B. al-Assadas perduos valdžią įpėdiniui. Jis ir pats ją gavo iš savo tėvo.