Michailas Gorbačiovas: Donaldui Trumpui trūksta išminties
JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pla­nuo­ja­mą pa­si­trau­ki­mą iš Šal­to­jo ka­ro lai­kais su­da­ry­tos bran­duo­li­nių gink­lų su­tar­ties su Ru­si­ja Mi­chai­las Gor­ba­čio­vas sek­ma­die­nį pa­va­di­no ne­iš­min­tin­gu.

Vidutinio nuotolio branduolinių pajėgų sutartį (Intermediate– Range Nuclear Forces Treaty, INF) 1987 metais pasirašė tuometinis JAV prezidentas Ronaldas Reaganas ir Sovietų Sąjungos lyderis M. Gorbačiovas. Sutartis eliminavo vidutinio nuotolio nuo žemės paleidžiamas balistines ir sparnuotąsias raketas.

„Jokiu būdu negalima griauti senų susitarimų dėl nusiginklavimo, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė M. Gorbačiovas. – Argi sunku suprasti, kad atsisakyti šių susitarimų ... rodo išminties trūkumą?“

„Atsisakyti INF – klaida“, – pabrėžė jis.