Michailas Chodorkovskis apie žuvusius žurnalistus: aš daviau pinigų projektui, todėl turiu atsakyti
Vers­li­nin­kas ir bu­vęs „Ju­kos“ sa­vi­nin­kas Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis pra­ne­šė, kad nu­trau­kia fi­nan­si­nę par­amą „Ty­ri­mų val­dy­mo cen­trui“, ku­ris siun­tė žur­na­lis­tus į Cen­tri­nę Af­ri­kos Res­pub­li­ką (CAR). Tai M. Cho­dor­kovs­kis pra­ne­šė „MBX Me­dia“ tink­la­la­py­je, ra­šo no­vaya­ga­ze­ta.ru. 

„Remdamasis visa turima medžiaga ir tyrimo rezultatais, taip pat aptaręs rezultatus su patyrusiais žurnalistais, priėjau išvadą, kad rimta klaida ruošiant šią kelionę buvo asmens (fikserio), turėjusio padėti CAR – pasirinkimas. Atsakomybė už šią klaidą ir už kelionės rengimo kokybę iš dalies priklauso „Tyrimų valdymo centrui“, – sakoma M. Chodorkovskio pranešime.

Jis taip pat rašo, jog sutiko, kad iš savo pareigų atsistatydintų „Tyrimo valdymo centro“ vyriausiasis redaktorius Andrėjus Koniachinas. Savo ruožtu pastarasis pareiškė, kad „visiškai prisiima atsakomybę“ už tai, kas nutiko. Pasak jo, jis pats ieškos tų, kurie nužudė žurnalistus.

Aš daviau pinigų šiam projektui, todėl turiu atsakyti už tai, kas atsitiko

„Tyrimo valdymo centro“ rėmėjas M. Chodorkovskis sakė skirsiąs piniginę kompensaciją Centrinėje Afrikos Respublikoje žmonėms, suteikusiems bet kokią vertingą informaciją apie nusikaltimą. Jis taip pat skyrė pinigų žuvusiųjų šeimoms, sumokėjo už kūnų vežimą iš CAR į Rusiją.

„Noriu pakartoti – neatmetu savo atsakomybės už Orchano Džemalo, Aleksandro Rastorgujevo ir Kirilo Radčenkos mirtį. Tai mano skausmas. Aš daviau pinigų šiam projektui, todėl turiu atsakyti už tai, kas atsitiko“, – sakė verslininkas.

Liepos pabaigoje Rusijos žurnalistai Orchanas Džemalis, Kirilas Radčenko ir Aleksandras Rastorgujevas buvo nužudyti Centrinėje Afrikos Respublikoje, kur filmavo dokumentinį filmą apie į „ČVK Vagner“ veiklą šioje Afrikos valstybėje.

Centrinės Afrikos Respublika. Reuters/Scanpix nuotrauka.

Jų kūnai buvo rasti 23 km nuo Sibu miesto. Pasak Centrinės Afrikos Respublikos ir Rusijos valdžios, nužudymo priežastis gali būti apiplėšimas – žurnalistai turėjo 8500 dolerių grynaisiais ir brangios foto ir video aparatūros, kuri nebuvo rasta. Pagal kitą versiją, sukilėlių grupė „Seleka“ gali būti atsakinga už žurnalistų žūtį.