Metas, kai Korėjos kalbasi ne apie karinę agresiją
Pie­tų ir Šiau­rės Ko­rė­jos vėl kal­ba­si. Tai – ge­ra ži­nia, nes, pa­na­šu, kad bent jau ku­riam lai­kui re­gio­ne nu­slūgs įtam­pa. Aiš­ku, ša­lys kal­ba­si apie ar­tė­jan­čias žie­mos olim­pi­nes žai­dy­nes, ne apie ka­ri­nę ag­re­si­ją ar sank­ci­jas, ta­čiau koks nors pir­mas žings­nis juk tu­ri bū­ti. Bet tuo pa­ten­kin­ti ne vi­si – Šiau­rės Ko­rė­jos de­le­ga­ci­jai pa­si­ro­džius Seu­le gat­vė­je de­gė vė­lia­vos.

Šiaurės Korėjos delegacija Seule pasirodė su labai konkrečiais tikslais – apžiūrėti, kur įsikurs ir dirbs šalies atstovai olimpinių žaidynių metu. Žinoma, žaidynės vyks Pjongčange, tačiau kai kurie olimpines žaidynes lydintys kultūriniai pasirodymai bus organizuojami ir Pietų Korėjos sostinėje. Todėl į miestą atkeliavo Šiaurės Korėjos orkestro vadovas Hyon Song Wol, kuris yra ir valdančiosios partijos atstovas. Nors vizitas yra labiau techninis nei politinis, tokie susitikimai teikia vilčių, kad šalys bendradarbiaus ir pasibaigus didžiausiam žiemos sporto renginiui. Tačiau tos viltys kai kuriems Pietų Korėjos gyventojams yra tiesiog košmaro išsipildymas.

Vieni mano, kad Šiaurės Korėja pasinaudos galimybe rinkti informaciją apie Pietų Korėją ar suras būdų pasipelnyti.

Prie stoties Seule, į kurią ir atvyko Šiaurės Korėjos delegacija, rinkosi protestuotojai. Akciją organizavo Korėjos Patriotų partija, kuri pati save pozicionuoja politinio spektro dešinėje. Ta proga buvo deginamos ir vėliavos – liepsnose paskendo Šiaurės Korėjos vėliava bei suvienytos korėjos vėliava, po kuria abiejų Korėjų delegacijos turėtų žygiuoti olimpinių žaidynių atidarymo metu. Policija greitai užgesino ugnį ir užkirto kelią bet kokiems tolesniems incidentams.

Didžioji dalis Pietų Korėjos visuomenės, panašu, džiaugiasi glaudesniu tarpvalstybiniu bendravimu, tačiau kai kurie dėl to pyksta. Vieni mano, kad Šiaurės Korėja pasinaudos galimybe rinkti informaciją apie Pietų Korėją ar suras būdų pasipelnyti. Kiti pastebi, kad Šiaurės Korėja gali klaidinti tarptautinę bendruomenę ir renginiui pasibaigus vėl pereis prie senų darbų. Tačiau protestas šįkart vyko ne dėl to – pikti žmonės pirmadienio rytą laikė plakatą, kuris skelbė „Mes prieštaraujame Kim Jong-uno Pchenjano Olimpiadai!“

Šiaurės Korėja visada yra žiniasklaidos dėmesio centre. Paslaptinga, tarsi laiko kapsulėje išsaugota šalis su labai agresyvia karine vadovybe ir suvaržytomis žmonių laisvėmis kelia didžiulį smalsumą. Žmonės baiminasi, kad Pietų Korėja praranda tai, dėl ko taip ilgai dirbo. Prasidėjusios žaidynės tik dar labiau atkreips dėmesį į dalyvaujančią Šiaurės Korėją. Visi klausimai organizatoriams bus apie ją, visos kameros bus nukreiptos į šios šalies sportininkus, labiausiai skaitomi straipsniai bus rašomi apie būtent Šiaurės Korėjos pasirodymą.

Smalsumą kelianti Šiaurės Korėja neabejotinai susilauks didžiulio dėmesio, tačiau viskas išlieka Pietų Korėjos rankose. Pasaulio dėmesys vasario 9–25 dienomis bus nukreiptas į šią šalį, o noras susitaikyti tik parodo, kad Pietų Korėja yra progresyvi ir labiausiai nori taikos. Pietų Korėjos prezidentas Moon Jae-inas ragina savo piliečius per anksti nenurašyti dabartinio Pietų ir Šiaurės Korėjos bendravimo – suteikus galimybę jis gali išsivystyti į šį tą, ko reikia visam pasauliui.