Metai iki „Brexito“: svarbiausios datos
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja po me­tų, 2019-ųjų ko­vo 29 die­ną, ren­gia­si pa­lik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gą (ES). To­liau pa­tei­kia­mos svar­biau­sios da­tos, li­ku­sios pa­ke­liui į „Bre­xi­tą“.

2018-ieji

Balandžio 17-ąją ES užsienio reikalų ministrai turėtų patvirtinti Europos Komisijos derybų dėl būsimų prekybinių ryšių su Didžiąja Britanija gaires.

Birželio 28–29 dienomis Bendrijos lyderiai susirinks į viršūnių susitikimą Briuselyje, kur bus sprendžiama, kaip išvengti muitinės patikrų Didžiosios Britanijos kontroliuojamos Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos Respublikos pasienyje.

Spalio 18–19 dienomis vyks dar vienas ES viršūnių susitikimas. Vyriausiasis ES derybininkas Michelis Barnier nustatė, kad iki jo derybos turi būti baigtos, nes Bendrijos narėms, Europos Parlamentui bei Didžiosios Britanijos įstatymų leidėjams dar reiks pakankamai laiko ratifikuoti „Brexito“ susitarimą. Britų derybininkas Davidas Davisas yra sakęs, kad sieks užbaigti derybas iki paskutinio 2018-ųjų ketvirčio.

2019-ieji

Kovo 29-osios vidurnaktį Didžioji Britanija nustos būti ES nare. Jungtinė Karalystė priklausė Bendrijai ilgiau kaip keturis dešimtmečius. Iškart po to prasidės pereinamasis laikotarpis. Tuo metu Londonas turės toliau laikytis Briuselio taisyklių, o mainais gaus prieigą prie ES rinkos.

2020-ieji

Gruodžio 31 dieną baigsis pereinamasis laikotarpis.

2021-ieji

Sausio 1-ąją, jei viskas klostysis kaip planuojama, įsigalios naujas Didžiosios Britanijos ir ES partnerystės susitarimas.