Merkel užsiminė apie galimą susitikimą su Putinu
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel ir Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas te­le­fo­nu ap­ta­rė Si­ri­jos konf­lik­tą ? pri­ėjo vie­nin­gą nuo­mo­nę dėl ka­ro su­re­gu­lia­vi­mo po­li­ti­nė­mis de­ry­bo­mis, an­tra­die­nį pra­ne­šė Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bės at­sto­vas Stef­fe­nas Sei­ber­tas. 

„Pokalbyje buvo aptarta padėtis ir besiklostantys įvykiai Sirijoje. Kanclerė ir prezidentas laikosi vieningos nuomonės, kad politiniame procese svarbu skirti didžiausią dėmesį kruvino konflikto sureguliavimui. Buvo aptartos visokios galimybės“, – sakė S. Seibertas.

A. Merkel savo ruožtu pareiškė žurnalistams esanti pasiruošusi susitikti su Rusijos prezidentu.

„Manau, kad susitiksime artimiausioje ateityje, bet tiksli data dar nesuderinta“, – sakė Vokietijos lyderė.

Maskva tuo tarpu nurodė, jog V. Putino ir A. Merkel pokalbyje telefonu „pabrėžta, jog yra svarbu, kad Sirijoje esanti OPCW (Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos) misija atliktų kruopštų ir objektyvų tyrimą“.

„Abi šalys pareiškė esančios pasiruošusios prisidėti prie politinių ir diplomatinių pastangų dėl Sirijos taip pat prie derybų Ženevoje ir Astanoje bei toliau palaikyti dvišalius ryšius šiuo klausimu“, – rašoma Kremliaus pranešime.