Merkel sąjungininkai per Bavarijos rinkimus patyrė skaudų pralaimėjimą
Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel kon­ser­va­ty­vių­jų są­jun­gi­nin­kų par­ti­ja – Krikš­čio­nių so­cia­li­nė są­jun­ga (CSU) – sek­ma­die­nį pa­ty­rė is­to­ri­nį pra­lai­mė­ji­mą per Ba­va­ri­jos že­mės rin­ki­mus, su­duo­sian­tį skau­dų smū­gį tra­piai tri­jų par­ti­jų koa­li­ci­nei vy­riau­sy­bei.

Visuomeninių televizijos ARD ir ZDF paskelbti balsavusių rinkėjų apklausų rezultatai rodo, kad CSU veikiausiai gavo apie 35,5 proc. balsų ir prarado turėtą absoliučią daugumą šioje turtingoje pietinėje žemėje, kuriai nuo 7-o dešimtmečio beveik visuomet vadovavo.

Maždaug 9,5 mln. žmonių turėjo teisę rinkti Miunchene posėdžiaujantį vietos parlamentą, kur CSU, svarbi A. Merkel sąjungininkė, turėjo absoliučią daugumą 56 pastaruosius metus, išskyrus penkerius.

Per ankstesnius Bavarijos rinkimus prieš penkerius metus CSU buvo gavusi 47,7 procento balsų. Šįkart šios partijos pasirodymas Bavarijoje tikriausiai bus prasčiausias per visą CSU istoriją.

Apklausos rodo, kad savo pozicijas smarkiai sustiprino Žaliųjų partija, likusi antra su 19 proc. balsų. Be to, į žemės parlamentą turėtų patekti kraštutinės dešinioji partija „Alternatyva Vokietijai“ (AfD), gavusi apie 11 proc. balsų.

Centro kairioji Socialdemokratų partija, kuri taip pat yra A. Merkel federalinės koalicijos narė, tikriausiai gaus apie 10 proc. balsų – perpus mažiau negu 2013-aisiais.