Meksikoje nužudytas žurnalistas
Mek­si­ko­je vie­nas re­por­te­ris tre­čia­die­nį bu­vo nu­šau­tas prie sa­vo na­mų nar­ko­ti­kų kar­te­lių smur­to kre­čia­mo­je ry­ti­nė­je Ve­ra­kru­so vals­ti­jo­je, pra­ne­šė Vals­ty­bi­nė ko­mi­si­ja žur­na­lis­tams pa­dė­ti ir gin­ti.

Verakrusas yra pavojingiausia žiniasklaidos darbuotojams Meksikos valstija.

Nužudytas 48 metų reporteris Leobardo Vazquezas Atzinas komitetui nebuvo pranešęs, kad jam grasinama mirtimi, sakė šios institucijos prezidentė Ana Laura Perez

Tačiau jo bendradarbiai sakė, kad L. Vazquezas Atzinas nuolat sulaukdavo grasinimų iš nusikaltėlių.

Policijos raporte, su kuriuo susipažino naujienų agentūra AFP, sakoma, kad incidento metu namuose buvusi L. Vazquez Atzino žmona išgirdo 3–4 šūvius. Išėjusi į lauką moteris rado savo vyrą gulintį negyvą ant žemės šalia savo tortilijų kiosko, kurį jis buvo įsirengęs šalia savo namų.

Iki praeitų metų pabaigos L. Vazquezas Atzinas dirbo laikraštyje „Opinion“, leidžiamame Posa Rikos mieste.

Pastaruoju metu jis dirbo naujienų portalo „Enlace Informativo Regional“ administratoriumi, sakė A. L. Perez.

Kaip nurodo žiniasklaidos teisių grupė „Articulo 19“, pernai Meksikoje buvo nužudyta 12 žurnalistų.

Nuo 2000 metų Meksikoje žuvo daugiau kaip 100 reporterių, tad ši šalis žiniasklaidos darbuotojams yra viena pavojingiausių. Be to, padėtis Verakruso valstijoje ypač prasta – joje per šį laikotarpį nužudyta apie žurnalistų.

L. Vazquezas Atzinas – pirmasis šiemet Verakruse nužudytas reporteris. Praeitais metais tokių aukų buvo keturios.

Šioje prie Meksikos įlankos esančioje valstijoje vyko karai dėl įtakos tarp konkuruojančių narkotikų kontrabandininkų kartelių. Šios nusikaltėlių gaujos taip pat verčiasi žmonių grobimu ir turto prievartavimu, neretai išvien su korumpuotais vietos teisėsaugos pareigūnais.