Meksika smerkia JAV už „žiaurų, nežmonišką“ vaikų atskyrimą nuo migrantų tėvų
Mek­si­kas an­tra­die­nį griež­tai pa­smer­kė JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ją už jos po­li­ti­ką Jung­ti­nių Vals­ti­jų ir Mek­si­kos pa­sie­ny­je at­skir­ti im­ig­ran­tų vai­kus nuo jų su­lai­ko­mų tė­vų ir pa­va­di­no to­kį el­ge­sį „než­mo­niš­ku“.

„Meksikos vyriausybės ir žmonių vardu noriu kategoriškiausiai ir ryžtingiausiai pasmerkti šią žiaurią ir nežmonišką politiką“, – per spaudos konferenciją pareiškė Meksikos užsienio reikalų ministras Luisas Videgaray.

„Raginame Jungtinių Valstijų vyriausybę aukščiausiame lygyje persvarstyti šią politiką ir suteikti prioritetą tų berniukų ir mergaičių, nepaisant jų tautybės ir imigracijos statuso, gerovei bei teisėms“, – pridūrė jis.

Pats JAV prezidentas ir jo administracija vis labiau spaudžiami nutraukti migrantų šeimų išskyrimą vykdant „nulinės tolerancijos“ politiką, pagal kurią areštuojami ir baudžiamojon atsakomybėn traukiami visi suaugę žmonės, nelegaliai kirtę sieną.

Nuo gegužės pradžios nuo tėvų buvo atskirta daugiau kaip 2,3 tūkst. vaikų; šią praktiką garsiai smerkė teisių gynimo grupės, JAV politikai iš abiejų pagrindinių partijų, Jungtinės Tautos, dvasininkai ir buvusios JAV pirmosios ponios.

D. Trumpas anksčiau sakė norintis, kad šeimos nebebūtų išskiriamos, bet stengėsi versti kaltę opozicijoje esantiems demokratams. Juos prezidentas kaltino blokuojant įstatymo projektą dėl platesnio nelegalios imigracijos klausimo.

Atskyrimo atvejų labai padaugėjo nuo gegužės pradžios, kai generalinis prokuroras Jeffas Sessionsas (Džefas Sešonzas) paskelbė, kad visi migrantai, nelegaliai kertantys JAV sieną su Meksika, bus areštuoti – net ir tais atvejais, kai suaugusieji siekia prieglobsčio.

Kadangi vaikų negalima siųsti į įstaigas, kuriose laikomi jų areštuoti tėvai, jie yra nuo jų atskiriami. Amerikos pediatrų akademija (AAP) perspėjo, kad tai vaikams daro „neatitaisomą žalą“.