Maskvos patriarchas rytų krkiščionybės vadovą išvadino atskalūnu
Ru­si­jos pa­triar­chas Ki­ri­las „ats­ka­lū­niš­ku“ pa­va­di­no Kons­tan­ti­no­po­lio eku­me­ni­nį pa­triar­cha­tą Stam­bu­le dėl spren­di­mo su­teik­ti Ukrai­nos Or­to­dok­sų Baž­ny­čiai ne­prik­lau­so­my­bę, pri­ver­tu­sio Mask­vą nu­trauk­ti ry­šius pa­grin­di­ne pa­sau­lio or­to­dok­sų krikš­čio­nių baž­ny­čia.

„Konstantinopolio patriarchatas stojo į atskalūnų pusę“, – Rusijos Ortodoksų Bažnyčios patriarchas Kirilas sakė vienoje konferencijoje Maskvoje.

„Prieštaraudamas kanonams, pažeisdamas taisykles jis įsiveržė į mūsų jurisdikciją ir atleido atskalūnams“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie Rusijos Ortodoksų Bažnyčios nepripažįstamą Ukrainos stačiatikių atšaką.

„Susitapatinę su atskalūnais jie patys tampa atskalūnais“, – kalbėjo jis.

Pirmadienį Rusijos Ortodoksų Bažnyčia pareiškė, kad nutraukia ryšius su Konstantinopolio patriarchatu ir nepripažins jo sprendimo suteikti Ukrainai teisę turėti savo nepriklausomą bažnyčią.

Šis įvykis laikomas viena didžiausių krizių stačiatikybės istorijoje.

Teisindamasis dėl sprendimo nutraukti ryšius su Konstantinopoliu Rusijos dvasinis lyderis sakė, kad dauguma ortodoksų tikinčiųjų jam pritaria.

Jis taip pat paragino dvasininkus „išaiškinti situaciją dėl Ukrainos“ savo tikintiesiems.

„Kadangi šį sprendimą palaiko žmonės – jaučiu, kad absoliuti dauguma ortodoksų tikinčiųjų palaiko šį sprendimą – dvasininkai privalo dirbti savo darbą“, – kalbėjo patriarchas.

Tik tada, sakė Kirilas, šios bažnyčios padėtis bus „labai stipri ir užtikrinta“.

„Labai tikiuosi, kad taip ir bus, bet labai svarbus ganytojiškas darbas – išaiškinti šią situaciją dėl Ukrainos“, – kalbėjo jis.

Rusijos valstybinė žiniasklaida pranešė, kad Maskvos patriarchato diplomatinių ryšių vadovas metropolitas Ilarionas Alfejevas penktadienį už uždarų durų susitiko su popiežiumi Pranciškumi Vatikane aptarti Maskvos sprendimo nutraukti ryšius su Konstantinopoliu.

Praėjusią savaitę Konstantinopolio patriarchatas panaikino XVII amžiuje priimtą savo sprendimą prijungti Kijevo ortodoksų bažnyčias prie Maskvos.

Ekumeninio patriarchato Šventasis Sinodas taip pat sutiko grąžinti kanoninį rangą Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios patriarchui Filaretui.

Ketvirtadienį Ukrainos parlamentas nubalsavo už tai, kad Kijevo Šv. Andriejaus cerkvė būtų perduota Stambule įsikūrusiam Ekumeniniam patriarchatui, sutikusiam pripažinti Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios nepriklausomybę.

Dauguma Ukrainos ortodoksų parapijų istoriškai priklausė Maskvos patriarchatui, o dabar, nepaisant Maskvos perspėjimų, jos gali prisijungti prie naujos Ukrainos Ortodoksų Bažnyčios.

Ukrainoje šiuo metu yra trys ortodoksų Bažnyčios. Didžiausia iš jų yra Maskvos patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (MP+UOB), kuri liko Rusijos Ortodoksų Bažnyčios jurisdikcijoje po Sovietų Sąjungos subyrėjimo. Taip pat yra dvi atsiskyrusios Bažnyčios: dabar Ekumeninio patriarchato pripažįstama Kijevo patriarchato Ukrainos Ortodoksų Bažnyčia (KP+UOB), vadovaujama patriarcho Filareto, ir mažesnė Ukrainos Autokefalinė Ortodoksų Bažnyčia (UAOB), vadovaujama metropolito Makarijaus.

2014 metais Rusijos įvykdyta Ukrainos Krymo pusiasalio aneksija ir Kremliaus remiamas separatistų sukilimas Rytų Ukrainoje padidino KP+UOB narių skaičių ir pakurstė pastangas dėl Ukrainos Bažnyčios nepriklausomybės.

Rusijos ortodoksų patriarchas Kirilas, kuris yra laikomas tvirtu prezidento Vladimiro Putino sąjungininku, labai stengėsi, kad provakarietiška Ukraina neturėtų nepriklausomos Bažnyčios.