Maskvos, Ankaros ir Teherano nesutarimų dėl Sirijos nacionalinio dialogo kongreso nėra, sako Lavrentjevas
Ru­si­jos, Ira­no ir Tur­ki­jos ne­su­ta­ri­mų dėl Si­ri­jos na­cio­na­li­nio dia­lo­go kong­re­so So­čy­je nė­ra, šeš­ta­die­nį sa­kė Ru­si­jos pre­zi­den­to spe­cia­lu­sis at­sto­vas Si­ri­jai Alek­sand­ras Lav­rent­je­vas.

„Per šiandienos susitikimą buvo iškelti keli procedūriniai klausimai, bet nesutarimų tarp visų trijų delegacijų atstovų nebuvo. Mes sutarėme, kad šis kongresas yra labai svarbus įvykis“, – žurnalistams sakė A. Lavrentjevas.

Jis taip pat sakė, kad Rusija, Turkija ir Iran as aptarė klausimą dėl Sirijos opozicijos paraginimo dalyvauti Sočyje planuojamame kongrese.

Be to, Maskva tikisi, kad Sirijos nacionalinio dialogo kongreso Sočyje atidaryme dalyvaus JT specialusis pasiuntinys Sirijai Staffanas de Mistura (Stafanas de Mistura), nurodė A. Lavrentjevas.