Maskvoje sulaikytas šnipinėjimu įtariamas amerikietis
Ru­si­jos Fe­de­ra­li­nė sau­gu­mo tar­ny­ba (FSB) Mask­vo­je su­lai­kė šni­pi­nė­ji­mu įta­ria­mą JAV pi­lie­tį Pa­ulą Whe­la­ną, pir­ma­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai „In­ter­fax“ nu­ro­dė FSB ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

„Gruodžio 28 dieną Maskvoje Rusijos FSB darbuotojai per šnipinėjimo akciją sulaikė JAV pilietį Paulą Whelaną. Rusijos FSB Tyrimų valdyba JAV piliečio atžvilgiu iškėlė baudžiamąją bylą pagal RF BK 276-ąjį straipsnį (šnipinėjimas)“, – sakoma pranešime.

Pareigūnai vykdo tyrimą, nurodoma jame. Daugiau jokių detalių nepateikiama.