Maskva teigia, kad Vašingtono politika gali destabilizuoti Artimuosius Rytus
Ru­si­jos pre­zi­den­tas Vla­di­mi­ras Pu­ti­nas, sek­ma­die­nį sa­ky­da­mas kal­bą Šan­cha­jaus bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jos (ŠBO) vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Čing­dao mies­te Ki­ni­jo­je kri­ti­ka­vo JAV pa­si­trau­ki­mą iš Ira­no bran­duo­li­nio su­si­ta­ri­mo.

Savo kalboje V. Putinas pabrėžė, kad ŠBO narės nerimauja dėl to Vašingtono žingsnio. Šiam regioniniam saugumo blokui vadovauja Kinija ir Rusija. Tarp jos narių yra keturios buvusios sovietinės Centrinės Azijos respublikos, Pakistanas ir Indija, o Iranas turi stebėtojo statusą.

Pasak Rusijos prezidento, Vašingtono sprendimas pasitraukti iš susitarimo gali „destabilizuoti situaciją“ regione. Jis pridūrė, jog Maskva ir toliau gerbs savo įsipareigojimus pagal Irano branduolinį susitarimą.

Praėjusį mėnesį JAV prezidentas Donaldas Trumpas pasitraukė iš jo pirmtako Baracko Obamos 2015-aisiais pasiekto susitarimo su Iranu, nepaisydamas Europos ir kitų šalių nepritarimo tokiems jo ketinimams.

„Kas dėl Rusijos sugrįžimo į „septynetą“, „aštuonetą“, mes iš jo neišėjome. Kolegos tam tikru metu atsisakė atvykti į Rusiją dėl žinomų sumetimų. Prašau, labai džiaugsimės matyti juos visus pas mus Maskvoje“, – sakė V. Putinas.

Pasak jo, Tarptautinio valiutos fondo duomenys rodo, jog pagal perkamąją galią ŠBO narės „jau yra didesnės nei „septyneto“ šalys“.

G-7 šalys „turtingesnės, bet ekonomikos apimtis ŠBO valstybėse yra didesnė. Žinoma, ir gyventojų skaičius yra žymiai didesnis – pusė viso pasaulio gyventojų“, teigė V. Putinas.

ŠBO viršūnių susitikime Irano prezidentas Hassanas Rouhani sakė, kad Teheranas tikisi, kad kitos branduolinio susitarimo šalys pateiks garantijų, jog gerbs tą sutartį.

ŠBO įsteigta 2001-ųjų birželį, naujo struktūrinio regioninio darinio sutartį Šanchajuje pasirašius Kinijai, Rusijai ir keturioms Vidurio Azijos valstybėms – Kazachstanui, Kirgizijai, Turkmėnijai ir Tadžikijai.

Remiantis oficialia retorika, į šią organizaciją susibūrusių šalių pagrindiniai tikslai – ekonominis ir prekybinis bendradarbiavimas, investicijų skatinimas, taip pat valstybinių sienų apsaugą, bendradarbiavimas terorizmo, separatizmo ir ekstremizmo prevencijos srityje.