Maskva: Sirijos sukilėliai imituos cheminę ataką
Si­ri­jos su­ki­lė­liai an­tra­die­nį pra­dė­jo fil­muo­ti vaiz­do me­džia­gą, ku­ri vė­liau bus pri­sta­ty­ta pa­sau­liui kaip ta­ria­mos Si­ri­jos ka­riuo­me­nės įvyk­dy­tos che­mi­nės at­akos pa­da­ri­niai, par­eiš­kė Ru­si­ja.

Vakarai ne kartą kaltino Damaską per septynerius metus tebetrunkantį pilietinį karą panaudojus cheminį ginklą prieš civilius.

Tuo tarpu prezidento Basharo al Assado režimas ir jį remianti Maskva nuolat atmesdavo tokius kaltinimus ir besdavo pirštu į sukilėlius.

Rusijos gynybos ministerija, cituodama Idlibo gyventojus, nurodė, kad kelių Artimųjų Rytų televizijų, taip pat „vienos pagrindinių JAV televizijų regioninio skyriaus“ filmavimo grupės atvyko į Džisr aš Šugūro miestą Idlibo provincijoje.

„Iki dienos pabaigos“ visa filmuota medžiaga bus perduota televizijoms, kurios paskelbs ją per socialinius tinklus, pareiškė ministerija.

Pasak jos, pagal filmavimo „scenarijų“, gelbėtojų organizacijos „Baltieji šalmai“ aktyvistai „padės Džisr aš Šugūro gyventojams“, tariamai nukentėjusiems nuo Sirijos kariuomenės panaudotų cheminių bombų.

Du konteineriai su chlorinu jau buvo atgabenti į filmavimo vietą iš Chirbet al Džozo, pridūrė Gynybos ministerija.

Jos teigimu, filmavimo metu bus pasitelkti tikri chemikalai, kad vaizdo medžiaga atrodytų autentiškesnė ir galima būtų pateikti užterštų dirvos mėginių.

Idlibo provincija ir gretimos kaimiškos vietovės yra paskutinis Sirijos sukilėlių bastionas. Pastaraisiais mėnesiais vyriausybė pasiekė virtinę svarbių pergalių.

Rusijos ir Irano remiama valdantysis režimas kelias savaitės telkė Idlibo pakraščiuose savo pajėgas, pastarosiomis dienomis regione daugėja mirtinų antskrydžių ir intensyviau bombarduojamos sukilėlių pozicijos.

Vakarai įspėjo B. al Assadą, kad Damaskas sulauks rimtų padarinių, jei panaudos Idlibe cheminį ginklą.

Tuo tarpu Rusijos pareigūnai anksčiau jau teigė, kad sukilėliai surežisavo kelias chemines atakas teritorijose, kurias ruošėsi atkovoti Sirijos kariuomenė.