Maskva reikalauja asmeninio kontakto su S. Skripaliu
Mask­va rei­ka­lau­ja as­me­ni­nio kon­tak­to su Ser­ge­ju­mi Skri­pa­liu, o jei bu­vęs dvi­gu­bas agen­tas ne­no­ri bend­rau­ti su Ru­si­ja, jis tu­ri pats apie tai pra­neš­ti, penk­ta­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius Lon­do­ne Alek­sand­ras Ja­ko­ven­ka.

„Taip, žinoma (reikalaujame asmeninio kontakto). Tai numatyta 1963-ųjų Vienos konvencijoje, ir asmuo turi pasakyti tai asmeniškai. Šiandien niekas negirdėjo jo balso, niekas nematė jo nuotraukų, niekas nežino kokios būsenos jis yra. Taigi, pagal konvenciją, turime įsitikinti, kad šis žmogus yra gyvas, kad jam viskas gerai. Ir tada, jei jis pasakys, jog jam nereikalingos mūsų paslaugos, šią istoriją baigiame“, – per spaudos konferenciją Londone pareiškė A. Jakovenko.

Taip jis atsakė į vieno žurnalisto klausimą, ar Rusija reikalaus susitikimo su S. Skripaliu, jei jis pats to nenori ir galimai nerimauja dėl savo saugumo.

Pagrindine problema ambasadorius pavadino tai, kad Maskvai nesuteikiama prieigos prie S. Skripalio.

„Turime asmeniškai iš jo išgirsti, kokį sprendimą jis priims“, – pridūrė Rusijos diplomatas.