Maskva paminėjo sovietų pergalę
Ru­si­jai tre­čia­die­nį mi­nint per­ga­lės prieš na­cis­ti­nę Vo­kie­ti­ją 73-ąsias me­ti­nes Mask­vos Rau­do­no­jo­je aikš­tė­je įvy­ko tra­di­ci­nis ka­ri­nis par­adas, ste­bint anks­čiau šią sa­vai­tę ket­vir­tai ka­den­ci­jai pri­saik­din­tam pre­zi­den­tui Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.

Paradą oficialiai priėmė Rusijos gynybos ministras generolas Sergejus Šoigu. Renginiui vadovavo Sausumos pajėgų vyriausiasis vadas generolas pulkininkas Olegas Saliukovas.

„Šiandien žmonės bando ištrinti mūsų liaudies žygdarbį išgelbstint Europą nuo vergijos, nuo išnykimo, nuo Holokausto siaubo. (Jie bando) suklastoti, perrašyti ir klaidingai interpretuoti karo įvykius“, – perspėjo V. Putinas ir pridūrė: „Mes neleisime jiems to padaryti.“

„Mūsų žmonės kovojo iki mirties. Nė viena šalis nebuvo susidūrusi su tokia invazija“, – savo kalboje sakė V. Putinas, maždaug 13 tūkst. karių dalyvaujant idealiai surežisuotame kariniame spektaklyje.

„Tai šventė, kuri visuomet buvo, yra ir visuomet bus šventa kiekvienai šeimai“, – pasakė V. Putinas, pasveikindamas saulėtą rytą susirinkusią minią, kurioje buvo daugybe medalių apdovanotų veteranų.

Rusijoje tebegyvena maždaug 1,6 mln. žmonių, pripažįstamų Antrojo pasaulinio karo veteranais, nurodo Darbo ministerija.

V. Putinas kritikavo tuos, kas, pasak jo, bando „perrašyti istoriją“ ir sumenkinti Sovietų Sąjungos vaidmenį nugalint nacius.

„Šiandien žmonės bando ištrinti mūsų liaudies žygdarbį išgelbstint Europą nuo vergijos, nuo išnykimo, nuo Holokausto siaubo. (Jie bando) suklastoti, perrašyti ir klaidingai interpretuoti karo įvykius“, – perspėjo V. Putinas ir pridūrė: „Mes neleisime jiems to padaryti.“

Tiesiogiai paminėdamas dabartinę politinę situaciją, V. Putinas perspėjo, kad pasaulyje kylančiose naujose grėsmėse galima įžvelgti dviejų ankstesnių pasaulinių karų ženklų.

„Karas visada yra iššūkis pačiam gyvenimui – viskam, kas jame geriausia. Prisimename abiejų pasaulinių karų tragedijas, istorijos pamokas – jos neleidžia mums tapti neregiais. Naujose grėsmėse matosi tie patys senieji bjaurūs ženklai – egoizmas ir nepakantumas, agresyvus nacionalizmas ir pretenzijos į išskirtinumą“, – sakė Rusijos lyderis.

„Visoms šalims, visai žmonijai būtina suvokti, kad pasaulis labai trapus, ir jo stabilumą stiprina mūsų bendras siekis girdėti, pasitikėti ir gerbti vieniems kitus“, – pridūrė V. Putinas.

„Rusija yra atvira dialogui visais klausimais dėl pasaulio saugumo užtikrinimo“ ir „pasirengusi konstruktyviai, lygiavertei partnerystei“, pabrėžė V. Putinas, kurio kalbą palydėjo dalyvaujančių karių šūksniai „Valio!“

Rusijos gynybos ministerija nurodė, kad parade dalyvavo 13 tūkst. karių, 159 karinės technikos vienetai, taip pat 75 lėktuvai ir sraigtasparniai.

Per šį renginį pirmąkart pademonstruota naujos ginkluotės pavyzdžių, nors didžioji jų dalis jau išbandyti per konfliktą Sirijoje, kur Maskva remia prezidento Basharo al Assado vyriausybę, nurodė ministerija.

Tarp karinės technikos naujovių buvo parodyti 5-osios kartos naikintuvai Su-57 ir modernizuoti naikintuvai MiG-31K, nešantys hipergarsines sparnuotąsias raketas „Kinžal“.

Raketų sistemas „Kinžal“ V. Putinas pristatė kovo mėnesį sakydamas savo metinį pranešimą. Tuomet jis pažymėjo, kad šios raketos gali „įveikti visas egzistuojančias“ ir, jo nuomone, „visas būsimas oro ir raketinės gynybos sistemas“.

Žiūrovai taip pat pirmą kartą pamatė bepilotes skraidykles „Korsar“ ir „Katran“, kibernetines karines mašinas „Uran 6“ ir „Uran 9“, tankų palaikymo kovinę mašiną „Terminator“, skirtą naudoti karo zonose su branduoliniais ir masinio naikinimo ginklais.

Išminavimo robotus „Uran 6“ kariškiai yra panaudoję Sirijos Palmyroje ir Alepe. „Uran 9“ yra tankas robotas.