Maskva nori atsakymų į savo „pagrįstus“ klausimus
Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Ser­ge­jus Lav­ro­vas ket­vir­ta­die­nį ra­gi­no „at­sa­kin­gai ir iš es­mės“ iš­tir­ti bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mą Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je ir sa­kė, kad Lon­do­nas ne­ga­li ig­no­ruo­ti Mask­vos „pag­rįs­tų klau­si­mų“ dėl šio at­ve­jo.

„Nebus įmanoma ignoruoti pagrįstų klausimų, kuriuos užduodame“, – sakė ministras prieš Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos posėdį, kuriame turi būti aptarta besiplečianti diplomatinė krizė tarp Rusijos ir Vakarų.

Maskva primygtinai reikalauja „atsakingai ir iš esmės“, pagal Cheminio ginklo uždraudimo konvenciją ištirti Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimą Didžiojoje Britanijoje, pridūrė S. Lavrovas.

Londonas apkaltino Maskvą dėl kovo 4-ąją pietiniame Anglijos Solsberio mieste įvykusio incidento, kai buvęs rusų karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas S. Skripalis ir jo dukra buvo rasti apnuodyti, kaip teigiama, Sovietų Sąjungoje sukurta kovine nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“ (Naujokas).

Maskva šiuos kaltinimus piktai neigia.

Po įvykių Solsberyje Britanija ir jos sąjungininkės išsiuntė daug Rusijos diplomatų, o Maskva atsako tuo pačiu.

Trečiadienį Rusija sušaukė Cheminio ginklo uždraudimo organizacijos (OPCW) vykdomosios tarybos posėdį dėl Solsberio incidento, bet ši tarptautinė cheminių ginklų priežiūros organizacija atmetė Maskvos reikalavimą leisti jai prisidėti prie OPCW tyrimo.

Tada Maskva pareikalavo ketvirtadienį 19 val. Grinvičo (22 val. Lietuvos) laiku Niujorke surengti JT Saugumo Tarybos posėdį.

Britanija savarankiškai vykdo tyrimą, kuriam OPCW ekspertai teikia nepriklausomą techninę pagalbą.

Pasak S. Lavrovo, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pabrėžė, kad šalis yra pasirengusi „bendram darbui“, ir ragino situaciją ištirti „teisingai, pateikiant įrodymus“.

S. Lavrovas pakartojo, kad Rusija Britanijos atsisakymą leisti jai dalyvauti tyrime vertina kaip „pasityčiojimą iš tarptautinės teisės, diplomatinio etiketo ir elementaraus padorumo“.

Jis sakė, kad S. Skripalio byla yra „pretekstas – išgalvotas arba inscenizuotas – nepagrįstam diplomatų išvarymui“, tuo užsimindamas, kad Rusija teigia S. Skripalio apnuodijimą įvykus kitaip negu pranešė Londonas.

Maskva nori „nustatyti tiesą“, sakė S. Lavrovas.

Jis buvusio šnipo apnuodijimą susiejo su kitais įtarimais Rusijai – nuo kišimosi į JAV rinkimus iki Sirijos režimo, kurį remia rusų pajėgos, cheminių ginklų atakų – ir skundėsi, kad Maskvai reiškiami „nepagrįsti kaltinimai“.