Maskva: Londono ataskaita apie Skripalio bylą susijusi su ruošiama provokacija Sirijoje
Mask­va įsi­ti­ki­nu­si, kad iš­va­ka­rė­se Lon­do­no pa­skelb­ta at­as­kai­ta apie bu­vu­sio Ru­si­jos šni­po Ser­ge­jaus Skri­pa­lio ap­nuo­di­ji­mą sie­ja­ma su ruo­šia­ma pro­vo­ka­ci­ja, per ku­rią Si­ri­jos Id­li­be bus pa­nau­do­tas che­mi­nis gink­las, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rius prie Jung­ti­nių Tau­tų Va­si­li­jus Ne­ben­zia.

Britų premjerė Theresa May pasakė savo kalbą parlamente „naujojo politinio sezono išvakarėse ir (tai yra susiję) su aktyviai aptarinėjama padėtimi Idlibe ir chemine provokacija, kurią ten ruošiasi įvykdyti kovotojai ir „Baltieji šalmai“ ir apie kurią mes ne kartą perspėjome“, per JT Saugumo Tarybos posėdį tvirtino V. Nebenzia.

Trečiadienį Didžioji Britanija pareiškė kaltinimus dviem rusams – Aleksandrui Petrovui ir Ruslanui Boširovui, įtariamiems pasikėsinimu nužudyti S. Skripalį ir jo dukrą Juliją. Britų tyrėjų nuomone, šie vardai yra pseudonimai.

Kalbėdama parlamente, JK premjerė Theresa May pareiškė, kad šie įtariamieji yra „Rusijos karinės žvalgybos GRU darbuotojai“.

S. Skripalis ir jo dukra Julija buvo rasti netekę sąmonės kovo pradžioje Solsberyje. Netrukus Th. May pareiškė parlamente, kad jiedu buvo apnuodyti nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“, sukurta Rusijoje.

Maskva mestus jai kaltinimus paneigė ir atkreipė dėmesį, kad Rusija sunaikino visas cheminio ginklo atsargas prižiūrint Cheminio ginklo draudimo organizacijai (OPCW).