Maskva: Latvijos korupcijos skandalas – galima ataka prieš Rusiją
Krem­lius ne­no­rė­tų ko­men­tuo­ti įta­ria­mo Mask­vos vaid­mens Lat­vi­jos ban­ko pre­zi­den­to Il­ma­ro Rim­še­vi­čiaus ko­rup­ci­jos by­lo­je ir ne­at­me­ta ga­li­my­bės, kad tai ga­li bū­ti in­for­ma­ci­nės at­akos prieš Ru­si­ją da­lis, par­eiš­kė Ru­si­jos pre­zi­den­tū­ros spau­dos at­sto­vas Dmi­tri­jus Pes­ko­vas.

„Šis klausimas nėra Kremliui ir tai nėra klausimas Rusijos prezidentui“, – pareiškė D. Peskovas žurnalistams trečiadienį.

Tai yra Latvijos vidaus reikalų klausimas ir „mes nenorėtumėme kištis į šiuos dalykus“, – pareiškė Kremliaus atstovas, atsakydamas į Latvijos gynybos ministerijos pareiškimą apie plataus masto informacinę ataką prieš Latvijos banko prezidentą ir Rusijos vaidmenį joje.

Pasak D. Peskovo, šis skandalas gali būti gerai surežisuotos informacinės kampanijos prieš Rusiją dalis.

„Patys matote, kad Rusijai metami labai įvairūs kaltinimai, labai netikėtais keliais, iš įvairių sostinių ir įvairiuose lygmenyse. Atrodo panašu į maniją, nes kiekvieną kartą šiems pareiškimams trūksta saiko ir realybės jausmo, galima taip pasakyti“, – kalbėjo D. Peskovas.

„Mes tinkamai stebime šios kampanijos tolesnę eigą ir kantriai aiškiname mūsų poziciją (šiuo klausimu) ir toliau tai darysime“, – pridūrė jis.

Baudžiamąjį tyrimą dėl įtariamos korupcijos atliekantis Korupcijos prevencijos biuras (KNAB) sulaikė nuo 2001 metų Latvijos bankui vadovaujantį I. Rimševičių praėjusią savaitę. Jis yra įtariamas paėmęs didelį kyšį.

Vasario 19 dieną I. Rimševičius buvo paleistas už 100 tūkst. eurų užstatą. Antradienį vykusioje spaudos konferencijoje jis sakė iš savo posto nesitrauksiąs ir savo kaltę neigė.

„Norvik banka“ daugumos akcininkas ir valdybos pirmininkas Grigorijus Guselnikovas kaltina I. Rimševičių reikalavus kyšio.