Maskva kaltina Britaniją „nešvariais žaidimais“
Mask­va ket­vir­ta­die­nį ap­kal­ti­no Di­džią­ją Bri­ta­ni­ją žai­džiant „neš­va­rius po­li­ti­nius žai­di­mus“, Lon­do­nui par­ei­ka­la­vus Mask­vos pa­siaiš­ki­ni­mo dėl vie­nos po­ros ap­nuo­di­ji­mo, pa­nau­do­jant tą pa­čią ne­rvus par­aly­žiuo­jan­čią me­džia­gą, ku­ria, pa­sak bri­tų po­li­ci­jos, bu­vo ap­nuo­dy­tas bu­vęs ru­sų dvi­gu­bas agen­tas.

„Raginame britų teisėsaugos institucijas nesivelti į nešvarų politinį žaidimą, kurį pradėjo tam tikros jėgos Londone, o pagaliau pradėti bendradarbiauti su Rusijos teisėsaugos institucijomis atliekant tyrimą, atsižvelgiant į tai, kad kalbama ir apie Rusijos piliečius“, – per spaudos konferenciją sakė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė Marija Zacharova.

„Esu įgaliota pranešti, kad Rusijos teisėsaugos institucijos yra pasiruošusios tokiam darbui. Noriu pasakyti, kad mes keletą kartų per mėnesį nuolat informuojame apie tai britus diplomatiniais kanalais“, – pareiškė ji.

Ministerijos atstovė pridūrė, kad Londonui teks atsiprašyti už tai, kaip tiriami abu apnuodijimo atvejai, taip pat už jo kaltinimus Maskvai.

„Už viską, ką pridarė Theresos May vyriausybė, šiai vyriausybei ir jos atstovams dar teks atsiprašyti ne vien Rusijos, bet ir tarptautinės bendruomenės“, – pareiškė Rusijos URM atstovė.

Londonas kaltina Maskva prisidėjus prie buvusio dvigubo agento Sergejaus Skripalio ir jo dukters Julijos apnuodijimo pietų Anglijos mieste Solsberyje. Šis miestas yra vos už 12 kilometrų į pietus nuo Eimsberio, kur šeštadienį nuodinga medžiaga paveikė kitą porą.

Maskva griežtai atmeta šiuos kaltinimus.

Didžiosios Britanijos vidaus reikalų ministras ketvirtadienį pareikalavo, kad Rusija pasiaišktintų dėl „Novičiok“ panaudojimo JK teritorijoje.

Anksčiau Rusijos prezidento Vladimiro Putino atstovas Dmitrijus Peskovas sakė, kad Maskva neturi informacijos apie naujausią incidentą, keliantį „didelį nerimą“.

„Iš pačių pradžių Rusija siūlė atlikti bendrą tyrimą su britų pareigūnais, tačiau šis siūlymas nesulaukė atsako“, – pridūrė jis.

67 metų S. Skripalis ir iš Maskvos jo aplankyti atvykusi 33 metų duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti susmukę Solsberyje ir ilgą laiką gydyti, kol galiausiai buvo išrašyti iš ligoninės.

Jiems padėti mėginęs policininkas Nickas Bailey taip pat buvo hospitalizuotas.

Šis incidentas išprovokavo didelę santykių su Rusija diplomatinę krizę; Vakarų šalys ir Rusija išsiuntė dešimtis vienos kitų diplomatų.

Didžioji Britanija tvirtina, kad prieš Skripalius buvo panaudota Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojanti medžiaga „Novičiok“.