Maskva: JAV pasitraukus iš INF sutarties Rusija gali imtis atsakomųjų veiksmų
 Mask­va ga­li im­tis at­sa­ko­mų­jų veiks­mų, jei Va­šing­to­nas ga­lu­ti­nai pa­si­trauks iš Vi­du­ti­nio nuo­to­lio bran­duo­li­nių pa­jė­gų su­tar­ties (INF), penk­ta­die­nį par­eiš­kė Ru­si­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va.

„Kaip jau buvo sakyta, jei Vašingtonas vis dėlto galutinai apsispręs pasitraukti iš INF, Maskva pasilieka teisę į atitinkamą reakciją ir atsakomuosius veiksmus. Taip ir bus padaryta“, – kalbėjo ji televizijos „Rossija 1“ eteryje.

Anksčiau penktadienį JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo paskelbė, kad JAV nuo vasario 2 dienos nebedalyvaus šiame Šaltojo karo laikų susitarime.

Per trumpą spaudos konferenciją Valstybės departamente jis pridūrė, kad Rusija turi šešis mėnesius, kad išgelbėtų INF.

„Jei Rusija per šešis mėnesius vėl nepradės visiškai ir įtikimai laikytis sutarties ir nesunaikins INF pažeidžiančių raketų, jų paleidimo įrenginių ir atitinkamos įrangos, sutartis bus nutraukta“, – nurodė M. Pompeo.