Martinas Schulzas nesieks Vokietijos užsienio reikalų ministro posto
Vo­kie­ti­jos cen­tro kai­rių­jų ly­de­ris Mar­ti­nas Schul­zas penk­ta­die­nį par­eiš­kė ne­siek­siąs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro pos­to nau­jo­jo­je koa­li­ci­nė­je kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel vy­riau­sy­bė, nes tam ma­siš­kai pa­sip­rie­ši­no jo pa­ties par­ti­jos na­riai.

„Šiuo skelbiu, kad atsisakau dėtis prie federalinės vyriausybės ir tuo pačiu maldauju baigti debatus apie personalijas“ Socialdemokratų partijoje (SPD), sakoma M. Schulzo pareiškime.

„Mano asmeninės ambicijos turi nusileisti partijos interesams“, – pažymima pranešime.

Trečiadienį SPD ir konservatyvusis CDU/SCU A. Merkel blokas paskelbė apie atkakliai derintą koalicijos sutartį, kurioje esama didelių nuolaidų centro kairiesiems, jiems numatyti šeši ministrų postai, tarp jų – finansų ir užsienio reikalų.

Dabartinis M. Schulzo pareiškimas yra antras jo posūkis į priešingą pusę nuo rugsėjo rinkimų, per kurios SPD remiančių balsų skaičius smuko iki vos 20,5 proc.

Buvęs Europos Parlamento pirmininkas anksčiau sutiko, kad būtų trečią kartą pakartota A. Merkel vadovaujama kairiųjų ir dešiniųjų „didžioji koalicija“ ir kad jis bus ministras jos vyriausybėje.

Kadangi šiai koalicijai patvirtinti rengiamas visų 460 tūkst. SPD narių referendumas, penktadienį tapo nebegalima ignoruoti partijos aktyvistų dantų griežimo garso dėl M. Schulzo mėginimo užsitikrinti šiltą vietelę

Partijos viršūnėje esantis dabartinis užsienio reikalų ministras Sigmaras Gabrielis, beje populiariausias tarp vokiečių politikas, interviu vienam laikraščiui dejavo, „kaip mažai pagarbos yra SPD partijoje bendraujant tarpusavyje ir kaip kieno nors žodis tampa lemiamas“.