Markas Zuckerbergas atsiprašinėjo dėl duomenų skandalo
To pa­ties pa­va­di­ni­mo di­džiau­sią pa­sau­ly­je so­cia­li­nį tink­lą val­dan­čios Jung­ti­nių Vals­ti­jų kom­pa­ni­jos „Fa­ce­book“ va­do­vas Mar­kas Zuc­ker­ber­gas sek­ma­die­nį iš­si­pir­ko vi­so pus­la­pio dy­džio rek­la­mi­nį plo­tą de­vy­niuo­se di­džiau­siuo­se Bri­ta­ni­jos ir JAV lai­kraš­čiuo­se ir pa­skel­bė sa­vo at­sip­ra­šy­mą dėl ki­lu­sio skan­da­lo, su­si­ju­sio su ne­tin­ka­mu mi­li­jo­nų „Fa­ce­book“ var­to­to­jų duo­me­nų pa­nau­do­ji­mu.

„Esame atsakingi už jūsų informacijos apsaugą. Jeigu to negalime, nesame to verti“, – pareiškė M. Zuckerbergas.

Savo atsiprašymą jis paskelbė šešiuose Jungtinės Karalystės laikraščiuose, įskaitant „Mail on Sunday“, „The Sunday Times“ ir „The Observer“ (pastarajame, beje, pasirodęs straipsnis ir sukėlė skandalą), bei JAV laikraščiuose „The New York Times“, „The Washington Post“ ir „The Wall Street Journal).

M. Zuckerbergas paaiškino, kad vieno universiteto mokslininkas sukūrė testą, kuris „2014 metais nutekino milijonų žmonių „Facebook“ duomenis“.

„Tai yra piktnaudžiavimas pasitikėjimu, ir atsiprašau už tai, kad tuo metu nesiėmėme daugiau veiksmų. Dabar imamės žingsnių užtikrinti“ kad tai nepasikartotų“, – sakė vienas iš „Facebook“ įkūrėjų ir vadovas M. Zuckerbergas.

Jo teigimu, tinklas taip pat pakeitė programėlių taisykles, kad būtų išvengta tokio duomenų nutekėjimo. „Mes taip pat analizuojame kiekvieną programėlę, kuri turėjo prieigą prie didelio kiekio duomenų prieš mums tai ištaisant. Manome, kad yra ir daugiau. Ir kai mes jas rasime, mes jas uždrausime ir informuosime visus susijusius asmenis“, – sakė M. Zuckerbergas.

Tačiau savo pareiškime jis neminėjo britų duomenų analizės firmos „Cambridge Analytica“, kuri buvo susijusi su JAV prezidento Donaldo Trumpo prezidentine rinkimų kampaniją per 2016 metų rinkimus.

Pastaroji dėl visko apkaltino psichologinį testą sukūrusi Kembridžo universiteto mokslininką Aleksandrą Koganą. Tačiau šis teigia, kad iš jo norima padaryti atpirkimo ožį.