Marija Zacharova: Rusija rengia atsaką
Ru­si­jos at­sa­ko­mo­sios prie­mo­nės į dau­gy­bės ru­sų dip­lo­ma­tų iš­siun­ti­mą iš iš­ti­sos vir­ti­nės Va­ka­rų vals­ty­bių bus „a­dek­va­čios“, ir apie jas bus pa­skelb­ta ar­ti­miau­siu me­tu, ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Ma­ri­ja Za­cha­ro­va.

„Jos (priemonės) bus adekvačios, jos dabar nagrinėjamos, ir, manau, artimiausiu metu apie jas bus paskelbta“, – sakė ji per spaudos konferenciją.