Makedonijoje sustiprinta naujam šalies pavadinimui pritarusių parlamentarų apsauga
Ma­ke­do­ni­jos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad par­la­men­ta­rams, bal­sa­vu­siems už su­si­ta­ri­mą dėl ša­lies pa­va­di­ni­mo pa­kei­ti­mo, ski­ria­ma pa­pil­do­ma po­li­ci­jos ap­sau­ga.

Ministras Oliveris Spasovski sakė, kad visiems 80 deputatų, pritarusių tam, kad būtų pradėtas konstitucijos pataisos priėmimo procesas, skiriama papildoma apsauga, nes keli parlamentarai ir jų šeimų nariai pranešė apie gautus grasinimus mirtimi.

Makedonijos parlamentas penktadienį per balsavimą nusprendė pradėti rengti konstitucijos pataisas, kad šalis būtų pervadinta Šiaurės Makedonija. Už šį pasiūlymą balsavo 80 iš 120 parlamento narių – tai yra, buvo pasiekta dviejų trečdalių dauguma, reikalinga pradėti šiam procesui. „Prieš“ balsavo 39 deputatai.

Vyriausybė užsitikrino įvairių partijų paramą, nors opozicijoje esantys konservatoriai įnirtingai prieštaravo ir sakė, kad mažiausiai trims deputatams buvo pasiūlyti kyšiai.

Šalies pavadinimo pakeitimas galutinai išspręstų dešimtmečius trukusį Skopjės ginčą su Graikija, kuri mainais nebeblokuotų Makedonijos stojimo į NATO.