Makedonija ruošiasi tapti naująja NATO nare
NA­TO ge­ne­ra­li­nis se­kre­to­rius Jen­sas Stol­ten­ber­gas pir­ma­die­nį sa­kė ma­nąs, kad ki­tą mė­ne­sį Briu­se­ly­je vyk­sian­čia­me vir­šū­nių su­si­ti­ki­me šio gy­ny­bos al­jan­so ly­de­riai nu­spręs pra­dė­ti ofi­cia­lias de­ry­bas dėl Ma­ke­do­ni­jos na­rys­tės.

„Tikiuosi ir turiu vilties, kad NATO lyderiai viršūnių susitikime nuspręs pradėti derybas dėl stojimo“, – NATO vadovas pareiškė pirmadienį.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir jo NATO partneriai susitiks Briuselyje liepos 11–12 dienomis.

Anksčiau Graikija ir Makedonija susitarė užbaigti 27 metus trukusį jų ginčą dėl šios buvusios Jugoslavijos respublikos pavadinimo pakeitimo. Atėnų ir Skopjės susitarime buvo numatyta, kad šalis ateityje bus vadinama Šiaurės Makedonijos Respublika.

Nuo 1991 metų Atėnai atsisako pripažinti konstitucijoje įtvirtintą savo kaimynės pavadinimą „Makedonijos Respublika“, būgštaudami, kad tai galėtų paskatinti teritorines pretenzijas

Graikija prieštaravo, kad jos kaimynė būtų vadinama Makedonija, nes tokį patį pavadinimą turi Graikijos šiaurinė provincija, senovinės Aleksandro Didžiojo imperijos lopšys ir šiuolaikinių graikų pasididžiavimo šaltinis.

Dabar Atėnai ketina atšaukti savo prieštaravimus dėl Makedonijos stojimo į NATO ir Europos Sąjungą.