Madridas toliau kontroliuos Kataloniją, jei Puigdemont'as bandys valdyti per atstumą
Is­pa­ni­jos prem­je­ras pir­ma­die­nį pers­pė­jo, kad Mad­ri­das ne­at­šauks ne­po­pu­lia­raus tie­sio­gi­nio Ka­ta­lo­ni­jos val­dy­mo, jei bu­vęs re­gio­no ly­de­ris Car­le­sas Puig­de­mont'as ban­dys vėl jį val­dy­ti iš Bel­gi­jos.

Partijos nariams Madride Mariano Rajoy sakė, kad C. Puigdemont'as norėdamas priimti įgaliojimus turi „fiziškai būti“ Katalonijoje. Anot premjero, jei ši sąlyga nebus išpildyta, centrinė vyriausybė paliks tiesioginį valdymą, įvestą Katalonijos lyderiams spalio mėnesį paskelbus nepriklausomybę.

C. Puigdemont'as yra pagrindinis separatistų stovyklos kandidatas į Katalonijos vadovus, nepriklausomybės šalininkų partijoms gruodžio mėnesį gavus absoliučią daugumą pirmalaikiuose regiono rinkimuose.

Tačiau C. Puigdemont'as yra išvykęs į Belgiją, o jei sugrįžtų, galėtų būti areštuotas dėl kaltinimų maištu, antivyriausybine veikla ir netinkamu valstybės lėšų panaudojimu. Kaltinimai yra susiję su jo vaidmeniu regionui bandant atsiskirti nuo Ispanijos.

Kad būtų išrinktas regiono prezidentu, jis teoriškai turėtų dalyvauti parlamento sesijoje, kai vyks balsavimas, tačiau nori pasirodyti per teletiltą ar parašyti kalbą, kurią perskaitytų kažkas kitas.

Jei tai būtų leista, nors teisės ekspertai tuo abejoja, C. Puigdemont'as tada Belgijoje oficialiai turėtų priimti įgaliojimus ir galėtų bandyti valdyti regioną per atstumą.

Tiesioginis valdymas Katalonijoje yra labai nepopuliarus. Prieš jo lyderių bandymą atsiskirti nuo Ispanijos regionas turėjo reikšmingą autonomiją.

Regiono parlamentui spalio 27 dieną vienašališkai paskelbus Katalonijos nepriklausomybę, centrinė premjero M. Rajoy vyriausybė įvedė tiesioginį valdymą, atleido vietos valdžią, paleido parlamentą ir sušaukė pirmalaikius rinkimus.