Macronas ragina stiprinti Europą, kad būtų išvengta pasaulinio chaoso
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas sek­ma­die­nį Ber­ly­ne par­eiš­kė, jog Eu­ro­pa tu­ri stip­rė­ti ir stip­rin­ti sa­vo su­ve­re­nu­mą, kad at­lik­tų sa­vo par­ei­gą už­kirs­ti ke­lią chao­sui pa­sau­li­niuo­se rei­ka­luo­se.

„Europa – ir Prancūzijos bei Vokietijos pora joje – turi pareigą neleisti pasauliui nusiristi į chaosą ir (pareigą) vesti jį keliu į taiką“, – Vokietijos parlamentui sakė E. Macronas.

„Štai kodėl Europa privalo būti stipresnė“, – pažymėjo jis.