Macronas giria Merkel sprendimą 2021-aisiais trauktis iš pareigų
Pra­ncū­zi­jos pre­zi­den­tas Em­ma­nue­lis Mac­ro­nas pir­ma­die­nį pa­gy­rė „i­tin orų“ Vo­kie­ti­jos kanc­le­rės An­ge­los Mer­kel spren­di­mą 2021-ai­siais, pa­si­bai­gus jos ka­den­ci­jai, trauk­tis iš par­ei­gų.

„Ji niekuomet nepamiršo, kokios yra Europos vertybės, ir su didžiule drąsa vadovauja savo šaliai“, – per spaudos konferenciją po derybų su Etiopijos premjeru Abiy Ahmedu sakė E. Macronas.