Lyčių lygybės instituto direktorė: skundų dėl priekabiavimo ėmėmės labai rimtai
Eu­ro­pos ly­čių ly­gy­bės ins­ti­tu­to di­rek­to­rė Vir­gi­ni­ja Lang­bakk sa­ko, kad ins­ti­tu­ci­ja la­bai rim­tai su­rea­ga­vo į dvie­jų pra­kti­kan­čių skun­dus dėl įstai­go­je vy­ku­sio sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo.

Europos lyčių lygybės instituto direktorė Virginija Langbakk sako, kad institucija labai rimtai sureagavo į dviejų praktikančių skundus dėl įstaigoje vykusio seksualinio priekabiavimo.

„Yra labai gerai, kad apie tai kalbama, ir nėra nė vienos vietos, kur tokių dalykų nėra, tik vienose vietose žmonės turi supratimą ir apie tai kalba ir iš to mokosi. Mes neneigėme ir nėra ko neigti, nes tie trys atvejai pas mus buvo“, – BNS sakė V. Langbakk.

Portalas Politico.eu ketvirtadienį paskelbė, kad šioje organizacijoje, kovojančioje už lyčių lygybę, 2014 metais buvo gauti skundai iš viso dėl trijų vyrų darbuotojų elgesio. Skundus pateikė dvi praktikantės, viena jų pranešė apie, jos vertinimu, netinkamą vieno vyro elgesį, kita pateikė skundą dėl dar dviejų.

Vis dėlto instituto direktorė pabrėžė, kad buvo imtasi daugybės priemonių, siekiant užkirsti kelią seksualiniam priekabiavimui, ir nuo tada tokių atvejų daugiau nepasitaikė.

„Tokiose Europos Sąjungos įstaigose yra labai daug įvairių tautybių, ir jeigu turi apie 20 skirtingų tautybių, žmonės skirtingai mąsto ir interpretavimas tiek gestų, tiek kalbų, tiek elgesio – vienur yra daugiau priimtina, kitur mažiau. Tuo metu tai buvo labai didelis smegenų lavinimas tas detales nagrinėti ir kitur galbūt pasakytų, kad tai per smulkūs dalykai, gal mes jų nežiūrėkime – mes visa tai ėmėme labai rimtai, nes mūsų toks profilis“, – kalbėjo ji.

V. Langbakk sakė, kad šiuo metu atmosfera įstaigoje yra pasitaisiusi, netinkamo darbuotojų elgesio ar konfliktų pasitaiko rečiau.

„Elgesys nėra, kad tu kažkokią formulę išmokai, kitą dieną jau atsimeni ir kartoji. Tam elgesiui reikia daug visokių situacijų, kalbėjimo, mes turėjome daug visokių mokymų, vidinio kalbėjimo atskirai su vyrais ir moterimis. Tas procesas yra ilgalaikis. Dėjome labai daug pastangų, kad tą požiūrį pakeistume“, – kalbėjo instituto vadovė.

Politico.eu rašo, kad dėl merginų skundų atlikti tyrimai ir dviem atvejais jie pripažinti pagrįstais. Juose minimi vyrai institute nebedirba.

Esami ir buvę instituto darbuotojai portalui sakė, kad grupelės vyrų laidomi seksistiniai juokeliai buvo įprastas dalykas. Institute dirbusios moterys liudijo, kad nuo šių komentarų labiausiai kentėdavo praktikantės.

V. Langbakk teigė, kad šios istorijos paviešinimą vertina teigiamai.

„Gerai ir tiems žmonėms, kurie buvo ir kurie norėjo, kad tas straipsnis būtų parašytas, galbūt jie gavo džiaugsmo, kad tai yra paminėta. Bet iš mūsų pusės, gerai, nes apie tai reikia kalbėti“, – sakė instituto vadovė.

Europos lyčių lygybės institutas (EIGE) yra nepriklausoma Europos Sąjungos įstaiga, jos tikslas – prisidėti prie lyčių lygybės skatinimo, įskaitant lyčių aspekto integravimą į visų sričių Europos Sąjungos (ES) politiką ir jos pagrindu formuojamą nacionalinę politiką, kovoti su diskriminacija lyties pagrindu, taip pat didinti ES piliečių supratimą apie lyčių lygybę.