Lukašenka sieks šeštos Baltarusijos prezidento kandencijos iš eilės
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad pla­nuo­ja kel­ti sa­vo kan­di­da­tū­rą ar­tė­jan­čiuo­se pre­zi­den­to rin­ki­muo­se.

„Šį pareiškimą darau atsižvelgdamas į savo ir šalies dabartinę būklę. Negaliu sau leisti nekandidatuoti į prezidentus“, – sakė A. Lukašenka po susitikimo su žiniasklaida ir visuomenės atstovais.

A. Lukašenka Baltarusijos prezidento pareigas eina nuo 1994 m.