Lukašenka: mano sūnūs nenori būti prezidentai
Bal­ta­ru­si­jos pre­zi­den­tas Alek­sand­ras Lu­ka­šen­ka penk­ta­die­nį par­eiš­kė, jog nie­kam ne­pa­lin­kė­tų vals­ty­bės va­do­vo gy­ve­ni­mo, ir pa­ti­ki­no, kad jo sū­nūs ne­no­rė­tų ei­ti šių par­ei­gų.

„Nė vienas mano sūnus nenori būti prezidentas“, – sakė A. Lukašenka per susitikimą su Karo akademijos kursantais ir dėstytojais. Prezidento žodžius citavo jo spaudos tarnyba.

Pasak Baltarusijos lyderio, norint suprasti valstybės vadovo gyvenimą, jį būtiną nugyventi, bet pats jis to niekam nelinkėtų.

A. Lukašenka taip pat atskleidė, kad mėgsta pailsėti nuo darbo, pakeisdamas aplinką.

„Tai nereiškia nuvykti kur nors prie jūros. Arba, pavyzdžiui, neseniai buvau kalnuose – jau trečią dieną pradėjau kaukti lyg vilkas. Man geriausia ilsėtis namuose, kur galiu sportuoti, susitikinėti su žmonėmis. Tai padeda dirbti šiame įtemptame šurmulyje“, – sakė prezidentas.

„Jūs kiek perdedate sakydami, kad mes, prezidentai, esame didvyriai, kurie dieną ir naktį kruta ir sukasi“, – tęsė A. Lukašenka.

„Turiu žmonių, kuriems priklauso krutėti ir suktis: kalbant apie gynybos sritį – už tai atsakingas gynybos ministras, visas Generalinis štabas. Administracijos vadovas parengia prezidento savaitinę darbotvarkę, prireikus – ir sekmadienį, ir šeštadienį. Žinau, kad turiu jį vykdyti“, – paaiškino valstybės vadovas.

A. Lukašenka turi tris sūnus – Viktorą (gimusį 1975 metais), Dmitrijų (1980) ir Nikolajų (2004).