Lordų Rūmuose atėjo „Brexit“ įstatymo eilė
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos Lor­dų Rū­mai an­tra­die­nį pra­de­da nag­ri­nė­ti svar­bų tei­sės ak­tą, tu­rin­tį pa­nai­kin­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės vir­še­ny­bę na­cio­na­li­nės tei­sės at­žvil­giu, Jung­ti­nei Ka­ra­lys­tei ruo­šian­tis iš­sto­ti iš Bend­ri­jos.

Beveik 200 perų yra paprašę suteikti jiems žodį per dvi dienas truksiančius debatus dėl ES (Išstojimo) bilio. Daugelis jų tikriausiai kritikuos nuostatas, turinčias užtikrinti sklandesnį Britanijos išstojimą iš ES, ir tai tikriausiai sukels naujų rūpesčių premjerei Theresai May, mėginančiai atremti savo pačios partijos narių kritiką.

ES (Išstojimo) bilis turi panaikinti 1972 metais priimtą įstatymą, pagal kurį Didžioji Britanija tapo ES nare, ir perkelti visas esamas Briuselio taisykles į Jungtinės Karalystės teisyną.

Vyriausybė praeitų metų pabaigoje patyrė vieną pralaimėjimą, kai 11 Th. May Konservatorių partijos narių praėjusį mėnesį perėjo į opozicijos stovyklą ir padėjo pasiekti, kad būtų priimta pataisa, užtikrinsianti parlamentui teisę balsuoti dėl galutinės išstojimo sutarties.

Nerenkamų Lordų Rūmų nariai grasina pridėti tolesnių pataisų, tarp jų suteikiančių naujų galių ministrams keisti į nacionalinį teisyną perkeliamus ES įstatymus. Pasak aukštųjų parlamento rūmų komiteto, šis perkėlimo procesas yra „visiškai nepriimtinas“.

Pagrindinė opozicinės Leiboristų partija ir proeuropietiški liberalai demokratai taip pat sieks atmesti vyriausybės pastangas bilyje nustatyti konkrečią „Brexit“ datą.

Britanija turėtų palikti Bendriją 2019 metų kovo 29 dieną, bet opozicija argumentuoja, kad būtina užtikrinti tam tikrą lankstumą, jeigu derybos su Briuseliu dėl išstojimo užsitęstų ilgiau nei tikimasi.

Konservatoriai tebeturi nedidelę daugumą Bendruomenių Rūmuose, nes yra užsitikrinę nedidelės Šiaurės Airijos partijos palaikymą, bet Lordų Rūmuose jie sudaro mažumą.

Leiboristų atstovė baronienė Dianne Hayter sakė, kad šią savaitę vyksiantys debatai pateiks „aiškių ženklų... kiek stiprios yra nuotaikos (Lordų) Rūmuose, jog šis bilis neatitinka savo paskirties“.

Liberalų demokratų partija, turinti nedaug deputatų Bendruomenių Rūmuose, bet gausiai atstovaujama Lordų Rūmuose, pareiškė taip pat reikalausianti priimti pataisą, jog dėl bet kokios galutinės „Brexit“ sutarties būtų rengiamas referendumas.

Šios partijos frakcijos Lordų Rūmuose vadovas Dickas Newby sakė, kad 90 proc. per debatus norinčių pasisakyti perų yra nusistatę prieš bilį dėl teisinių, konstitucinių arba politinių priežasčių.

„Tai privers vyriausybės širdį smarkiai daužytis“, – pabrėžė jis.

Prognozuojama, jog dėl Išstojimo bilio iki balandžio nevyks jokie balsavimai, nes Lordų Rūmų nariai jį kruopščiai nagrinės ištisas savaites. Vis dėlto jau gana greitai turėtų paaiškėti, kur kyla daugiausiai prieštaravimų.