Londone prie prekybos centro – įtartinas automobilis
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos po­li­ci­ja penk­ta­die­nį pra­ne­šė, kad spe­cia­lis­tai ti­kri­na įtar­ti­ną trans­por­to prie­mo­nę, pa­lik­tą au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė­je prie pre­ky­bos cen­tro „West­field Lon­don“ sos­ti­nės va­ka­ri­nia­me ra­jo­ne.

Policija nurodė, kad vykstant policijos operacijai kol kas uždarytos dvi netoliese esančios metropoliteno stotys.

Pareigūnai atitvėrė teritoriją, kol mašina bus patikrinta.

„Westfield“ yra vienas didžiausių prekybos centrų Europoje ir neseniai buvo dar išplėstas.