Londone aptikti trys sprogstramiejį įtaisai
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos ko­vos su te­ro­riz­mu po­li­ci­ja ti­ria an­tra­die­nį Lon­do­ne ap­tik­tus tris sprogs­ta­muo­sius įtai­sus, pa­slėp­tus pa­ke­tuo­se.

Pasak policijos, juose buvo vokai, kuriuose buvo paslėpti įrenginiai, juos atidarius „galintys sukelti nedidelį gaisrą“.

Policijos kovos su terorizmu skyrius pranešė, kad „laiko šiuos incidentus susijusiais“.

Vienas vokas buvo rastas pastate, esančiame šalia Londono Hitrou oro uosto. Pastatas saugumo sumetimais buvo evakuotas, kai, atidarius paketą, dalis jo sudegė.

Pareigūnų teigimu, tas pastatas nepriklauso oro uostui, ir skrydžių šis incidentas nepaveikė. Apie nukentėjusiuosius nepranešama.

Dar vienas paketas su sprogstamuoju įrenginiu buvo rastas netoli Londono Sičio oro uosto, o trečias – pašto skyriuje Vaterlo geležinkelio stotyje.