Londonas mano, kad „Brexit“ susitarimas vis dar įmanomas
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May (Te­re­za Mei) pir­ma­die­nį par­eiš­kė te­be­si­ti­kin­ti, kad „Bre­xit“ su­si­ta­ri­mas yra „pa­sie­kia­mas“, nors Lon­do­no de­ry­bos su Eu­ro­pos Są­jun­ga at­si­dū­rė ak­la­vie­tė­je dėl sie­nos su Ai­ri­ja klau­si­mo.

„Ir toliau manau, kad per derybas pasiektas susitarimas yra geriausias rezultatas tiek JK, tiek ES. Tebemanau, kad toks susitarimas yra pasiekiamas“, – įstatymų leidėjams Bendruomenių Rūmuose sakė Th. May.

Išvakarėse jos „Brexit“ sekretorius Dominicas Raabas lankėsi Briuselyje, tačiau jam nepavyko pasiekti proveržio, kurio buvo tikimasi artėjant svarbiam ES viršūnių susitikimui šį trečiadienį ir ketvirtadienį.

Dabar daugėja būgštavimų, kad Britanijai gali tekti trauktis iš Bendrijos neturint jokio susitarimo; tokia situacija galėtų sukelti teisinį ir ekonominį chaosą.

Th. May nurodė, kad abi pusės padarė „realios pažangos“ derantis dėl Britanijos ir ES „skyrybų“ bei Londono ir Briuselio ateities prekybinių santykių.

Derybininkams nesiseka rasti kompromiso, kaip išlaikyti atvirą sausumos sieną tarp Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos, kai Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES bendrosios rinkos ir muitų sąjungos.

Th. May siūlė, kad kol bus pasiektas platesnis prekybinis susitarimas, turintis pašalinti poreikį vykdyti tikrinimus pasienyje, Britanija galėtų toliau laikytis ES muitinės taisyklių.

ES siūlo palikti Šiaurės Airiją muitų sąjungoje; tai reiškia, kad ji toliau laikytųsi ES muitų taisyklių ir joje galiojanti tvarka būtų kitokia nei likusioje Jungtinėje Karalystėje.

„Net atsižvelgusi į padarytą pažangą, ES tebereikalauja „atsarginių priemonių atsarginėms priemonėms“, faktiškai – draudimo poliso draudimo polisui“, – tvirtino britų premjerė.

„Ir jie nori, kad tai būtų tik į Šiaurės Airiją nukreiptas sprendimas, kurį anksčiau siūlė, – pridūrė ji. – Aiškiai sakėme, kad negalime sutikti su niekuo, kas kelia grėsmę mūsų Jungtinės Karalystės vientisumui.“