Londonas kaltina Maskvą naudojantis „apgaulinga taktika“
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja an­tra­die­nį ap­kal­ti­no Ru­si­ją pa­pra­šius su­reng­ti Che­mi­nio gink­lo drau­di­mo or­ga­ni­za­ci­jos (OPCW) vyk­do­mo­sios ta­ry­bos po­sė­dį sie­kiant pa­kenk­ti ty­ri­mui dėl bu­vu­sio ru­sų šni­po ap­nuo­di­ji­mo Ang­li­jo­je.

„Ši Rusijos iniciatyva yra dar viena apgaulinga taktika, kuria norima pakenkti OPCW darbui siekiant išvados“, – sakoma Britanijos užsienio reikalų ministerijos pranešime.

Buvęs Rusijos karinės žvalgybos agentūros GRU pulkininkas Sergejus Skripalis ir jo duktė Julija kovo 4-ąją buvo rasti be sąmonės ant suoliuko prie prekybos centro Anglijos pietiniame Solsberio mieste.

Britų tyrėjai nustatė, kad jie buvo apnuodyti Sovietų Sąjungoje sukurta nervus paralyžiuojančia medžiaga „Novičiok“. Rusija griežtai neigia kaltinimus, kad yra susijusi su Skripalių apnuodijimu.