Londonas ir Briuselis suderino politinę deklaraciją dėl ateities ryšių po „Brexit“
Eu­ro­pos Va­do­vų Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Do­nal­das Tus­kas ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė, kad Eu­ro­pos Są­jun­ga ir Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja su­de­ri­no po­li­ti­nę dek­la­ra­ci­ją dėl jų at­ei­ties ry­šių po „Bre­xit“.

D. Tusko tviterio žinutėje sakoma, kad „(Europos) Komisijos pirmininkas mane informavo, kad tai buvo suderinta derybininkų lygiu ir iš principo sutarta politiniu lygiu“.

Europos Vadovų Tarybos pirmininkas pridūrė išsiuntęs politinės deklaracijos projektą kitoms 27 ES narėms.

Pasak D. Tusko, dokumentui dar bus reikalingas „lyderių pritarimas“.

ES lyderiai ketina sekmadienį susitikti Briuselyje ir pasirašyti politinę deklaraciją bei atskirą didesnės apimties „Brexit“ susitarimą.