Liono universitete nugriaudėjo sprogimas
Lio­no uni­ver­si­te­to komp­lek­se ke­li žmo­nės bu­vo su­žeis­ti ket­vir­ta­die­nį ki­lus di­džiu­liam gais­rui ir spro­gus ke­liems du­jų ba­lio­nams, pra­ne­šė Pra­ncū­zi­jos te­le­vi­zi­ja BFM-TV.

Reportaže iš įvykio vietos matyti vieno pastato stogą apėmusios liepsnos ir kylantys tiršti juodi dūmai, taip pat plykstelėjęs didelis ugnies kamuolys.

Šiame pastate yra biblioteka ir biologijos fakultetas, todėl iš pradžių buvo skelbiama apie laboratorijose esančių cheminių medžiagų pasklidimo riziką. Vis dėlto vėliau buvo paskelbta, kad fakulteto patalpos nenukentėjo.

Pirminiais duomenimis, sprogo trys dujų balionai. Incidentas siejamas su pastate vykdytais remonto darbais.

Medikai pranešė apie tris dūmais apsinuodijusius žmones, bet jų būklė įvardyta kaip nekelianti nerimo.

Iš užsidegusio pastato buvo evakuoti žmonės. Policija ragina nebūti arčiau kaip už 100 metrų nuo pastato.

Liono universiteto atstovas patvirtino, jog gaisras lokalizuotas.

Praėjusį savaitgalį Paryžiuje driokstelėjo sprogimas vienoje kepykloje, tuo metu buvo sužeisti 37 žmonės.