Linas Linkevičius: Rusija iki šiol neįgyvendina 2008 metais priimtų įsipareigojimų
Ru­si­jos-Gru­zi­jos ka­ro de­šimt­me­čio mi­nė­ji­me Gru­zi­jo­je an­tra­die­nį da­ly­vau­jan­tis Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius ra­gi­na pri­si­min­ti Mask­vos ag­re­si­jos pa­mo­kas.

Pasak jo, tarptautinės bendruomenės bandymai po karo normalizuoti santykius su Rusija lėmė tolesnį jos agresyvų elgesį.

„Norime priminti pasauliui Rusijos-Gruzijos karo pamoką – tarptautinei bendruomenei užmerkus akis ir skubant normalizuoti santykius su agresore, laiku nesustabdyta Rusija ir vėl įvykdė agresiją prieš kitą suverenią kaimyninę šalį. Siekdami atkartoti savo valstybių vadovų 2008 metų kelionės dvasią, šįkart nebegalėjome nusileisti Rusijos neteisėtai aneksuotame Kryme“, – Užsienio reikalų ministerijos pranešime cituojamas L. Linkevičius.

Jis Gruzijoje lankosi su Lenkijos ir Latvijos užsienio reikalų ministrais Jaceku Czaputowiczium ir Edgaru Rinkevičiumi bei Ukrainos vicepremjeru Pavlo Rozenko.

„Šiandien būdami Tbilisyje, mes primename pasauliui liūdną realybę: prabėgus dešimtmečiui, dvidešimt procentų Sakartvelo, suverenios Europos valstybės teritorijos tebėra atplėšta ir okupuota, o su agresore Rusija sudaryti tarptautiniai susitarimai neveikia. Rusija iki šiol neįgyvendina 2008 metų rugpjūčio 12 dienos susitarimu prisiimtų įsipareigojimų, neatitraukia savo kariuomenės“, – teigė ministras, vartodamas alternatyvų Gruzijos pavadinimą.

L. Linkevičius vizito metu informavo, kad Lietuva, solidarizuodamasi su Gruzija, į nepageidaujamų asmenų sąrašą įtraukė asmenis, atsakingus už žmogaus teisių pažeidimus okupuotuose Abchazijos ir Pietų Osetijos regionuose.

Į Lietuvą atvykti negalės atvykti keliasdešimt asmenų, minimų Gruzijoje neseniai patvirtintame vadinamajame Otchozorijos-Tatunašvilio sąraše.

Gruzinai Giga Otchozorija ir Archilas Tatunašvilis buvo nužudyti okupuotose šalies teritorijose, o Tbilisis dėl to kaltina Rusijos tarnybas ir joms talkinusius vietos pareigūnus.

Pasak užsienio reikalų ministro, Gruzijos vadovai įvertino šį Lietuvos žingsnį. Lietuva tapo pirma po Gruzijos tai padariusia valstybe.

Lietuvos, Lenkijos, Latvijos ir Ukrainos atstovai susitiko su Gruzijos ministru pirmininku, parlamento pirmininku, lankėsi prie okupacinės linijos su Pietų Osetijos regionu.

Jis taip pat paskelbė bendrą pareiškimą, kartu su Gruzijos vadovais ir Vyriausybės nariais dalyvavo apskrito stalo diskusijoje „10 metų po Rusijos-Sakartvelo karo“ bei žuvusiųjų pagerbimo ir atminimo ceremonijoje. Politikai dar planuoja susitikti su Gruzijos prezidentu

Po 2008 metų karo Maskva nepriklausomomis pripažino praėjusiame amžiuje apie atsiskyrimą paskelbusią Pietų Osetiją ir kitą atskilusį regioną – Abchaziją.

Rusija yra dislokavusi tūkstančius savo karių šių teritorijų karinėse bazėse. Tarptautinė bendruomenė Abchaziją ir Pietų Osetiją laiko okupuotomis Gruzijos teritorijomis.