Likimo ironija Kobryne
Pa­mink­lai, gat­vės, mu­zie­jai ir Alek­sand­ro Su­vo­ro­vo var­do moks­lo įstai­gos žei­džia bal­ta­ru­sių jaus­mus. Ru­si­jos im­pe­ri­jos kar­ve­dys jiems yra oku­pan­tas ir lais­vės žu­di­kas.

Anoniminiai dailininkai ant Aleksandro Suvorovo muziejaus, esančio Kobryno mieste, Baltarusijos Bresto srityje, sienos užklijavo grafitį, kuriame Rusijos karvedys pavaizduotas kaip kraugerys vampyras, o greta užrašas: „Suvorovas – ne žmogus ir mūsų protėvių žudikas.“

Toliau sakoma, kad A. Suvorovo pulkai atėmė iš baltarusių laisvę, o Kobryno gyventojai tapo asmeniniais A. Suvorovo vergais. „Reikia tai atminti. Budelio šlovinimas – gėda“, – baigiamas tekstas.

Šio grafičio autoriai sakė žurnalistams, kad Kobryne, viename labiausiai nuo A. Suvorovo užpuolimo nukentėjusių Baltarusijos miestų, dabar yra kelios gatvės, parkai, muziejai, viešbučiai, pavadinti A. Suvorovo vardu. Tai – likimo ironija.

Tačiau kobryniečiai žino istorinę tiesą: A. Suvorovas buvo baltarusių tautos ir jos laisvės budelis. Suteikti objektams budelio vardą – gėda!

Internetinis leidinys By24.org ta proga primena, kad A. Suvorovo vardo gatvių yra ne tik Kobryne, bet ir daugelyje Baltarusijos miestų, o Minske jo garbei pavadinta mokykla, kurioje būsimi kursantai rengiami aukštosioms karo mokykloms.

Pasak leidinio, tai išties nacionalinė gėda, nes 1794 metais šio kruvino karo nusikaltėlio vadovaujamos okupacinės pajėgos žvėriškai išžudė šimtus tūkstančių baltarusių. Ir prieš trejus metus prie jam skirto paminklo buvo priklijuotas plakatas, kuriame A. Suvorovas vadintas „okupantu, deginusiu baltarusių kaimus“.

Nepaisant to, Kobryne įkurtas A. Suvorovui skirtas muziejus.region.brest-belarus.org nuotrauka

A. Suvorovo vadovaujama kariuomenė dalyvavo 1794 metais malšinant Lenkijos ir Lietuvos sukilimą. Rugsėjo 4 dieną, judėdama Varšuvos link, ji užėmė Kobryną, tuo metu įėjusį į Rusijos imperijos sudėtį. Tai lėmė trečiasis Abiejų Tautų Respublikos padalijimas. 1795 metais imperatorė Jekaterina II padovanojo A. Suvorovui dvarą Kobryne „amžinam ir paveldimam valdymui“ už nuopelnus karyboje. A. Suvorovo muziejus įsikūręs viename iš išlikusių šio dvaro pastatų.