Lietuvių vagišių gauja drebino Vokietiją
Vo­kie­ti­jos par­ei­gū­nai įta­ria, kad at­vy­kė­liai iš Lie­tu­vos su­si­bū­rė į tarp­tau­ti­niu mas­tu vei­kian­čią gau­ją, kad ga­lė­tų ap­vog­ti aukš­čiau­sios kla­sės vo­kie­čių au­to­mo­bi­lius. Lie­tu­viai įta­ria­mi nu­ken­tė­ju­siems pa­da­rę ne ma­žiau 40 tūkst. eu­rų ža­los, ra­šo­ma Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo nu­tar­ty­je dėl vie­no iš įta­ria­mų­jų iš­da­vi­mo.

Šis asmuo kovo pabaigoje buvo sulaikytas Kaune. Praeitą savaitę Vilniaus apygardos teismas nusprendė 21 metų Luką Č. perduoti Vokietijai.

Jaunuolis įtariamas Vokietijoje, Drezdeno mieste, 2017 metų rugsėjo 14–18 dienomis įvykdęs 10 nusikaltimų, susijusių su mašinų detalių vagystėmis.

Drezdeno prokuratūra vasario 21 dieną išdavė Europos arešto orderį dėl Lietuvos piliečio suėmimo ir perdavimo baudžiamajam persekiojimui.

Vokietijoje Lukas Č. įtariamas padaręs nusikaltimus, kurie kvalifikuoti kaip grupuotės padarytos vagystės.

Vokietijos pareigūnai savo rašte Lietuvos teisėsaugai teigia, kad įtariamasis ir jo bendrai iš Lietuvos susivienijo į tarptautiniu mastu veikiančią kriminalinę gaują, kad ateityje galėtų užsiimti didelės vertės automobilių dalių vagystėmis iš aukščiausios klasės automobilių – daugiausia iš BMW ir jo sportinės linijos „M“. Detales planuota parduoti.

Pareigūnai nustatė, kad automobiliai buvo apvagiami tamsiu paros metu, visiems jiems buvo išdaužiami užpakalinis trikampis arba šoninis stiklai.

Į automobilius buvo įsibraunama ir, pasinaudojant specialiais įrankiais, išmontuojami automobilių vairai su oro pagalvių įranga, navigacijos prietaisai, instrumentų rodmenys, o iš dalies ir centrinė konsolė.

Atitinkama technika ir transportas pavogtiems daiktams išvežti organizuoti iš anksto.

„Atlikti visai veikai, pradedant nuo planavimo ir einant per apsirūpinimą reikiama technika, veikos įgyvendinimą, vogto turto paslėpimą ir galutinį jo realizavimą, reikia nemažai asmenų, veikiančių darbo pasidalijimo principu“, – pastebi vokiečių pareigūnai.

Visų vagystės veikų žala sudaro ne mažiau kaip 40 tūkst. eurų. Maksimali laisvės atėmimo bausmė, kuri gali būti paskirta už šiuos nusikaltimus Vokietijoje – 10 metų.

Generalinės prokuratūros prokurorė Vilniaus apygardos teisme vykusiame posėdyje prašė jaunuolį Vokietijai perduoti supaprastinta tvarka.

Posėdyje dalyvavęs Lukas Č. ir jo advokatas tokiam prašymui neprieštaravo.

Teisėja Aiva Survilienė paskelbė, kad byloje nenustatyta jokių pagrindų nevykdyti Europos arešto orderio ir prokurorų prašymą tenkino.

Teismo nutartis neskundžiama.