Lietuva rems Airiją „Brexit“ derybose dėl sienos klausimo
Lie­tu­va ža­da rem­ti Ai­ri­ją dėl sie­nos klau­si­mo, ku­ris yra vie­nas su­dė­tin­giau­sių Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės de­ry­bo­se su Briu­se­liu dėl iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES).

Saloje įsikūrusi ES narė Airija šiaurinėje jos dalyje ribojasi su Šiaurės Airija, o tai yra Britanijos teritorija.

Briuselis ir Londonas siekia susitarti dėl Šiaurės Airijos statuso, kad britams pasitraukus iš ES tarp šios teritorijos ir Airijos valstybės neatsirastų siena.

„Mes išsakėme tikrai solidarumą su Airija „Brexit“ kontekste, suprasdami, kad jų situacija ir geografinė, ir istorinė, ir tradicinė santykiuose su Jungtine Karalyste yra tokia, kad norėtųsi, kad nebūtų sujaukta ta situacija ir nebūtų kietos sienos tarp Jungtinės Karalystės ir Airijos“, – trečiadienį žurnalistams sakė užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius.

Taip jis kalbėjo po susitikimo su Airijos užsienio reikalų ir prekybos ministru Simonu Coveney. Briuselis siūlo, kad Šiaurės Airija po „Brexit“ vadovautųsi tokiomis pat taisyklėmis kaip ir likusios 27 ES valstybės narės – tai būtų „apsaugos mechanizmas“, kuris leistų išvengti patikrų sienoje atnaujinimo ir sumažintų pavojų taikos procesui Airijoje.

Tačiau Londonas, nerimaujantis, kad ES siūlymas suskaldytų Jungtinės Karalystės teritoriją, siūlo kitokį sprendinį – kad kai kuriose srityse visa Britanija toliau laikytųsi ES taisyklių, bet tik iki 2021-ųjų pabaigos.

Briuselis savo ruožtų nepritaria tokiam sumanymui ir vadina jį Britanijos mėginimu patylomis pasilikti bloko bendrojoje rinkoje.

ES derybininkas Michelis Barnier praėjusią savaitę pareiškė, kad Airijos sienos klausimas gali sužlugdyti susitarimą dėl „Brexit“ sąlygų.

Jungtinė Karalystė iš ES turėtų pasitraukti 2019 metų kovo 29-ąją.