Lietuva padės Estijai kurti komunizmo nusikaltimų tyrimo centrą
Lie­tu­va pri­si­dės prie tarp­tau­ti­nio ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo cen­tro Es­ti­jo­je stei­gi­mo.

Tarptautinio komunizmo nusikaltimų tyrimų centro ir muziejaus įkūrimą Taline pradėjo Estijos istorinės atminties institutas, talkinant Vokietijos, Lenkijos, Latvijos ir Lietuvos istorinės atminties ir tyrimų institucijoms.

Steigiamas centras suburtų tarptautinę regioninės ir tarptautinės reikšmės ekspertų, mokslininkų ir pedagogų grupę, ji atliktų akademinius tyrimus ir organizuotų švietimą komunizmo represijų istorijos srityje. Šalia tyrimo centro veiks ir „raudonojo teroro“ muziejus.

Monika Kareniauskaitė: Estijoje steigiamas centras siekia tarptautiškumo, „estai labai nori, kad Lietuvos mokslininkai aktyviai bendradarbiautų, rengtų publikacijas“.

Lietuva ketina prisidėti tiek prie šio centro tiek mokslinės veiklos, tiek kuriant muziejų, BNS sakė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) atstovė Monika Kareniauskaitė.

„Jie turės dvi ekspertų grupes, viena ekspertų grupė bus mokslininkai, kurie patarinės, kaip geriau steigti tarptautinį komunizmo nusikaltimų tyrimo centrą iš mokslinės pusės. Tai bus mokslinis darbas, mokslinis konsultavimas“, – aiškino M. Kareniauskaitė.

„Lietuva, nesigiriant, šioje srityje gal ir labiau pažengus. Kitas dalykas yra muziejus, mes turime Genocido aukų muziejų, ir mūsų muziejininkai padės jiems kuriant savo muziejų, kuris dabar yra tokioje pradinėje stadijoje“, – kalbėjo LGGRTC atstovė.

Pasak jos, Estijoje steigiamas centras siekia tarptautiškumo, „estai labai nori, kad Lietuvos mokslininkai aktyviai bendradarbiautų, rengtų publikacijas“.

Lietuvos genocido tyrimo centras planuoja į Estiją deleguoti savo ekspertus, naujai kuriamam centrui padėti apibrėžti tyrimų sritis ir pan.

Šis centras bus kuriamas Baterijos (Patarei) kalėjimo komplekse. Kaip pranešė LGGRTC, tai yra vienas didžiausių Europoje klasicizmo stiliaus karinių statinių. Planuojama, kad muziejus užims apie 5 tūkst. kvadratinių metrų plotą su autentiškomis kalėjimo kameromis, egzekucijų kamera, koridoriais, kalinių pasivaikščiojimo takais ir t. t.

Planuojamo muziejaus ekspozicija pristatys komunistinių režimų nusikaltimų priežastis keliais lygiais: nuo pasaulinio masto dėmesys bus perkeliamas į įvykius Europoje ir pagaliau pateikiama išsamesnė vietos komunistinių laikų istorija.