Lenkų vyskupas atsiprašė dvasininkų lytinių nusikaltimų aukų
Len­ki­jos ka­ta­li­kų vys­ku­pas Ro­mual­das Ka­mins­kis at­sip­ra­šė ti­kin­čių­jų, pa­ty­ru­sių ku­ni­gų ly­ti­nę prie­var­tą jo Var­šu­vos vys­ku­pi­jo­je, ir pa­ža­dė­jo im­tis žings­nių žmo­nių pa­si­ti­kė­ji­mui su­sig­rą­žin­ti.

Vyskupo R. Kaminskio iš Varšuvos Pragos rajono atsiprašymas nuskambėjo ketvirtadienį, Lenkijos bažnyčios lyderiams ruošiant dokumentą, kuriame nagrinėjama nepilnamečių lytinio išnaudojimo problema ir kovos su ja būdai. Šis dokumentas turėtų būti paskelbtas vėliau šiais metais.

Per spaudos konferenciją R. Kaminskis sakė, kad bylos pradėtos dėl 12 kunigų veiksmų.

Šią savaitę popiežius Pranciškus pripažino, kad Katalikų Bažnyčią visame pasaulyje krečiantys lytinio išnaudojimo skandalai verčia žmones nusigręžti nuo Bažnyčios. Jis paragino Bažnyčią keistis, kad nuo jos nenusigręžtų ateinančios kartos.