Lenkų valdančioji partija laimėjo daugiausia vietų regioninėse tarybose
Len­ki­jos val­dan­čio­ji par­ti­ja „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ (PiS) per sa­vait­ga­lį vy­ku­sius vie­tos rin­ki­mus lai­mė­jo 254 vie­tas re­gio­ni­nė­se ta­ry­bo­se, o pa­grin­di­nei opo­zi­ci­jos koa­li­ci­jai ati­te­ko 194 man­da­tai, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė ša­lies rin­ki­mų ko­mi­si­ja.

Oficialūs rinkimų rezultatai rodo, kad 2015-aisiais nacionalinius rinkimus laimėjusi PiS tebėra populiariausia partija Lenkijoje, nepaisant konfliktų su Europos Sąjunga dėl savo vykdomų prieštaringai vertinamų teismų reformų. Bendrija perspėjo, kad šios reformos kelia pavojų teismų nepriklausomybei, teisinei valstybei ir pačiai demokratijai.

Tuo tarpu proeuropietiška opozicijos koalicija liberaliųjų centristų blokas „Pilietinė koalicija“ (KO) pelnė gerokai didesnę už valdančiuosius paramą miestuose. Jo atstovams jau pirmajame rinkimų ture atiteko Varšuvos ir kai kurių kitų miestų merų postai.

Lapkričio 4-ąją miestuose, kur nepavyko išrinkti merų, vyks antras rinkimų turas.