Lenkų opozicija ėmėsi Holokausto įstatymo
Len­ki­jos pa­grin­di­nė opo­zi­ci­nė par­ti­ja an­tra­die­nį pa­tei­kė pa­tai­są prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mam įsta­ty­mui dėl Ho­lo­kaus­to įvy­kių trak­ta­vi­mo, ku­ris, užuot ap­gy­nęs Var­šu­vos įvaiz­dį pa­sau­ly­je, su­kė­lė įtam­pą su Iz­rae­liu, Jung­ti­nė­mis Vals­ti­jo­mis ir Ukrai­na.

Tačiau opozicinės centro partijos „Pilietinė platforma“ (PO) pasiūlymas neturi jokių galimybių būti priimtas: abejus parlamento rūmus kontroliuoja konservatyvi partija „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS).

„Politinė krizė, kurią sukėlė nerangi ir siaubinga diplomatija bei neapgalvotos pastabos atvedė mus iki taško, kur esame priversti reaguoti mes, politikai“, – žurnalistams sakė PO pirmininkas Grzegorzas Schetyna.

„Siūlome pataisos projektą, kuris turėtų ištaisyti tas klaidas“, – pridūrė jis.

Kitą savaitę įsigaliosiantis įstatymas numato baudas ir laisvės atėmimo iki trejų metų bausmes už pareiškimus, kad lenkų tauta ir valstybė yra kaip nors atsakinga už nacių nusikaltimus karo metais Vokietijos okupuotoje Lenkijoje. Taip pat numatyta bausmė už formuluotės „Lenkijos mirties stovyklos“ naudojimą kalbant apie nacistinės Vokietijos koncentracijos stovyklas.

Tačiau Izraelis jį laiko bandymu paneigti, kad prie žydų naikinimo prisidėjo atskiri lenkai; Varšuva tokią prielaidą neigia.

Kritikai taip pat nerimauja, kad dėl nekonkrečios teisės akto formuluotės už savo liudijimus gali būti baudžiami Holokaustą išgyvenę asmenys.

Lenkų opozicija siūlo pakeisti ginčijamą įstatymo dalį, kuriame numatoma, kad turi būti baudžiami asmenys, „viešai ir prieštaraudami faktams priskiria lenkų tautai ar valstybei atsakomybę arba dalinę atsakomybę už vokiečių Trečiojo Reicho koncentracijos ir mirties stovyklų kūrimą ir čia vykusį genocidą arba iki akivaizdaus lygio sumažina tikrųjų šių nusikaltimų vykdytojų atsakomybę vartodami terminus „Lenkijos mirties stovyklos“ ir „Lenkijos koncentracijos stovyklos“.

PO taip pat siūlo atsisakyti dalies, kurioje minimi ukrainiečių nusikaltimai prieš lenkus. Kijevo teigimu, tokia formuluotė pristato ukrainiečius kaip „nacionalistus nusikaltėlius“ ir „Trečiojo Reicho kolaborantus“.

Lenkijos Senato pirmininkas Stanislawas Karczewskis paragino opoziciją susilaikyti nuo tokių pataisų pateikimo, nes šios, jo nuomone, tik „pakurstytų ugnį“.

Šis įstatymas sulaukė kelių šalių vyriausybių, žydų organizacijų ir įvairių žiniasklaidos atstovų kritikos.

Lenkijos visuomenė taip pat ėmė įnirtingai diskutuoti šiuo klausimu. Izraelio ambasada Varšuvoje neseniai pareiškė, kad pastebėjo „antisemitinių pareiškimų bangą“ Lenkijoje.