Lenkijos vyriausybė po medikų protestų didina sveikatos apsaugos sektoriaus finansavimą
Len­ki­jos nau­ja­sis svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Lu­kas­zas Szu­mows­kis (Lu­ka­šas Šu­movs­kis) ket­vir­ta­die­nį pa­sie­kė il­gai siek­tą su­si­ta­ri­mą su jau­nais gy­dy­to­jais, rei­ka­lau­jan­čiais di­din­ti vals­ty­bi­nio svei­ka­tos ap­sau­gos sek­to­riaus fi­nan­sa­vi­mą.

Valdančiosios dešiniojo sparno partijos „Įstatymas ir teisingumas“ (PiS) vyriausybė susitarė didinti išlaidas sveikatos apsaugai iki 6 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP) nuo dabartinių 4,7 proc. Tai ji įsipareigojo padaryti iki 2024 metų – metais anksčiau nei planuota.

Tačiau medikams taip ir nepavyko užsitikrinti, kad biudžeto išlaidos sveikatos apsaugai išaugtų iki 6,8 proc. BVP per trejus metus. Tokį reikalavimą jie kėlė nuo spalio mėnesio.

Mainais už augantį finansavimą, kuris taip pat bus skirtas atlyginimų didinimui, gydytojai turės įsipareigoti likti dirbti Lenkijoje po rezidentūros mažiausiai dvejus metus.

Šiomis nuo liepos 1 dienos įsigaliosiančiomis priemonėmis siekiama sustabdyti Lenkijos medikų nutekėjimą į užsienį, jauniems gydytojams išvykstant į Vakarų valstybes ieškoti geresnio atlyginimo.

Spalio mėnesį baltais chalatais apsivilkę medikai surengė mėnesio streiką, per kurį maždaug 80 gydytojų pakaitomis badavo vienoje Varšuvos ligoninėje.

Vėliau dar maždaug 4 tūkst. gydytojų pratęsė streiką, atsisakydami dirbti papildomas darbo valandas.

Lenkijoje gydytojas rezidentas šiuo metu gauna nuo 500 iki 700 eurų atlygį per mėnesį. Pajamų trūkumą jie bando kompensuoti dirbdami po 12 valandų per parą.