Lenkijos Senatas palaimino Aukščiausiojo Teismo pakeitimus
Len­ki­jos Se­na­tas anks­ti tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no prieš­ta­rin­gai ver­ti­na­mą įsta­ty­mą dėl Aukš­čiau­sio­jo Teis­mo re­for­mos. Kri­ti­kų tei­gi­mu, taip vy­riau­sy­bė ima kon­tro­liuo­ti teis­mų sis­te­mą, ir pa­kei­ti­mai ke­lia grės­mę ša­lies de­mo­kra­ti­jai.

Pakeitimams pritarė 60 senatorių, „prieš“ balsavo 30, vienas susilaikė. Priėmus naująjį įstatymą bus lengviau pakeisti Aukščiausiojo Teismo pirmininkę Malgorzatą Gersdorf, kuri šį mėnesį atsisakė trauktis.

Senatui svarstant įstatymo projektą, šimtai demonstrantų lauke šaukė „Gėda!“ ir „Senatoriau, nepasirašyk!“ Protestuotojų šauksmai buvo girdėti ir posėdžių salėje.

Naujasis įstatymas, kuriam žemieji parlamento rūmai pritarė kiek anksčiau, yra dalis prieštaringai vertinamų teismų sistemos reformų. Jas vyriausybė vykdo norėdama pakeisti dešimtis teisėjų visų instancijų teismuose, įskaitant Aukščiausiąjį Teismą.

Opozicijos senatorius Aleksanderas Pociejus iš liberalios partijos „Piliečių platforma“ pastarąjį įstatymą pavadino Aukščiausiojo Teismo puolimu.

Kritikai perspėjo, kad šiais pakeitimais pakertama teismų nepriklausomybė, teisinė valstybė ir galiausiai demokratija. Tačiau vyriausybė tvirtina, kad tokiais pasiūlymais kovojama su korupcija ir pertvarkoma teismų sistema, vis dar persekiojama Lenkijos komunistinių laikų palikimo.

Įstatymą turi pasirašyti prezidentas Andrzejus Duda. Jis yra valdančiosios dešiniojo sparno partijos „Teisė ir teisingumas“ sąjungininkas.

Naujasis įstatymas priimtas po kelias savaites trukusio sąmyšio dėl prievartinio Aukščiausiojo Teismo teisėjų išėjimo į pensiją pagal įstatymą, kuriuo jų pensinis amžius buvo sumažintas nuo 70 iki 65 metų.