Lenkijos prezidentas ragina lenkus dalyvauti neonacionalistų rengiamose eitynėse
Len­ki­jos pre­zi­den­tas Andr­ze­jus Du­da pir­ma­die­nį pra­ne­šė ne­da­ly­vau­sian­tis Ne­prik­lau­so­my­bės die­nos ei­ty­nė­se, ku­rias or­ga­ni­zuo­ja na­cio­na­lis­ti­nės or­ga­ni­za­ci­jos, nors ne­se­niai pats ra­gi­no len­kus į jas at­ei­ti.

Tai dar viena iš prieštaringų žinučių, kurias siunčia Lenkijos valdžia, demonstruodama savo požiūrį į kraštutinių dešiniųjų grupes.

Praėjusiais metais lapkričio 11 dieną vykusiose eitynėse dalyvavo maždaug 60 tūkst. žmonių. Kai kurie jų laikė plakatus su užrašais „Balta Europa“ ir „Grynas kraujas“. Eitynių organizatoriai tikisi, kad šiemet renginyje dalyvavus dar daugiau žmonių, nes jis sutampa su Lenkijos nepriklausomybės šimtmečio minėjimu.

A. Dudos atstovas pirmadienį pranešė, kad prezidentas nedalyvaus šių metų eitynėse. Dar prieš kelias dienas A. Duda prašė lenkų jų nepraleisti.

Pernai A. Duda pasmerkė rasizmo apraiškas nacionalistų organizuotame renginyje, nors kai kurie pareigūnai gyrė jo dalyvius už, jų nuomone, pademonstruotą patriotiškumą.